آخرین اخبار
1395/11/13 چهارشنبه
کارگاه اخلاق حرفه ای و تعهد حرفه ای
کارگاه اخلاق حرفه ای و تعهد حرفه ای
با توجه به تصمیمات گرفته شده در شورای فرهنگی دانشکده بهداشت ، یک دوره کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای در روزهای یازدهم و دوازدهم بهمن ماه در دانشکده بهداشت برگزار گردید. در این دوره تعداد 40 نفر اساتید  از دانشکده ها و بیمارستانهای مختلف دانشگاه  علوم پزشکی تهران شرکت داشتند . در دوره مذکور شرکت کنندگان دوره پنج گروه کارگاهی پیرامون عناوین تعیین شده به بحث و گفتگو پرداختند. در پایان هر روز نمایندگان هر گروه نتایج مباحث گروه خود را ارائه دادند . تدریس دوره یادشده به عهده جناب آقای دکتر مهرداد کاظمی ، معاون دانشکده علوم رفتاری بودند .

در این کارگاه، تعاریفی از اخلاق ارائه کرد و گفت: اخلاق عبارت است از خوی و ویژگی‌های درونی انسان. در تعریفی دیگر، اخلاق ساختار وجودی انسان است که گاهی به معنای عام و بامنظور تمام ویژگی‌های درونی انسان، اعم از خوب یا بد به کار می‌رود که معمولاً مترادف با رفتار و خصوصیات روحی و معنوی مثبت انسان است. وی با توجه به این نکته که اخلاقیات بازتاب اصول وجودی و معنوی در رفتار ما در زندگی روزانه است، گفت: اخلاق بخش غیرکلامی آن چیزی است که با دیگران انجام می‌دهیم.


دکتر کاظم‌زاده عطوفی در جلسه روز دوم، سطوح استدلال اخلاقی را اخلاق پیش عرفی، اخلاق عرفی و اخلاق پس عرفی دانست و گفت: هرکدام از این سطوح دارای مراحل دوگانه ایست که به مراحل استدلال اخلاقی مرسوم‌اند.

وی در ادامه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه‌سازی آن در جامعه؛ و آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه را دو مورد از سیاست‌های کلی سلامت ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری دانست و گفت: احترام به ماهیت انسان، وجوب حفظ حیات انسان، عدالت، اختیار (خودمختاری)، صداقت، نیکوکاری، عدم ایجاد آسیب و صدمه به فرد، رازداری و امانت‌داری و. از ارزش‌های اخلاق در حوزه سلامت هستند.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir