آخرین اخبار
افتتاحیه نمازخانه جدید دانشکده بهداشت
کارگاه سبک زندگی فاطمی
بازدید ریاست دانشکده و معاونین آموزشی و دانشجویی ، فرهنگی از خوابگاه دختران در کوی دانشگاه
اکران فیلم سرو زیر آب در دانشکده بهداشت
اولین همایش پیاده روی ویژه اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت