آخرین اخبار
1398/7/7 يكشنبه
تمدید زمان انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود(1398)
دانشجویان جدیدالورود سال 1398 مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصص صرفا میتوانند در روز چهارشنبه مورخ 17 مهر ماه 98 از ساعت 8 تا 12 ظهر نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir