آخرین اخبار
1398/7/3 چهارشنبه
مهلت ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد و MPH
مهلت ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد و MPH دانشکده بهداشت از تاریخ 98/07/03 لغایت 98/07/06 تمدید گردید

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir