آخرین اخبار
1398/7/6 شنبه
دومین دوره جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی
دومین دوره جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی در روزهای 27 لغایت 29 فروردین 1399 در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد.
دومین دوره جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی همزمان با بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و سیزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری در روزهای 27 لغایت 29 فروردین 1399 در مرکز همایشهای  رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد.
  • شروع ثبت ایده ها در سامانه جشنواره: اول مهر ماه 1398
  • اتمام مهلت ثبت ایده ها: بیستم دی ماه 1398
حیطه های شش گانه جشنواره
  • برنامه ریزی درسی
  • یاددهی و یادگیری
  • ارزشیابی آموزشی
  • مشاوره و حمایت دانشجویی
  • یادگیری الکترونیکی
  • مدیریت و رهبری آموزشی

فرم ارائه ایده نوآورانه آموزش علوم پزشکی
راهنمای تدوین ایده های نوآورانه آموزشی

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir