آخرین اخبار
1398/7/14 يكشنبه
سامانه انتقالی و میهمانی دانشجویان در نیمسال دوم 99-98
دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی متقاضی انتقال و میهمانی جهت نیمسال دوم 99-98 بر اساس بازه های زمانی مشخص شده نسبت به ثبت درخواست در سامانه اقدام نمایند.
20 آبان تا 10 آذر 98 ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبداء و بارگذاری مدارک لازم
11 آذر تا 25 آذر 98 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو
26 آذر تا 10 دی 98 اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء
11 دی تا 23 دی 98 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو
24 دی تا 8 بهمن 98 اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir