آخرین اخبار
1398/6/27 چهارشنبه
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 99-98 رشته های کارشناسی ارشد
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 99-98 رشته های کارشناسی ارشد

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir