آخرین اخبار
1398/9/4 دوشنبه
بیستمین و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
بیستمین و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
مهلت ارسال خلاصه مقالات تا تاریخ 98/09/19 تمدید گردید
برنامه زمانبندی
برنامه زمانبندی

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir