آخرین اخبار
1398/3/25 شنبه
تمدید امکان ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه انتقال و میهمانی
تمدید امکان ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه انتقال و میهمانی از تاریخ 98/03/21 لغایت 98/03/27
با عنایت به درخواست دانشجویان مبنی بر تمدید امکان ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه انتقال و میهمانی، سامانه مذکور از تاریخ 98/03/21 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/03/27 فعال می باشد. دانشجویان نسبت به ثبت، بررسی، ویرایش، اعمال تغییرات توسط دانشجو و دانشگاههای مبدا و مقصد اقدام گردد.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir