آخرین اخبار
1399/5/1 چهارشنبه
سهمیه بدون آزمون و با آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی1400-99
متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه بدون آزمون و با آزمون که ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی1400-99 .
متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه بدون آزمون و با آزمون که ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی1400-99 را انجام داده اند، الزاما می بایست از تاریخ 99/5/12 لغایت 99/5/14 از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانیhttp://sanjeshp.ir ثبت نام استعداد درخشان را انجام دهند.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir