آخرین اخبار
1398/4/24 دوشنبه
بیستمین و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
بیستمین و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی با آرمان افق های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سده پیش رو.
بیستمین و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی با آرمان "افق های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سده پیش رو" در روزهای 27 لغایت 29 فروردین ماه 1399 در مرکز بین المللی همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.
سایت فارسی همایش به نشانی www.ichpe.org آماده پذیرش مقالات کلیه علاقه مندان تا تاریخ 5 آذر ماه 1398 می باشد.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir