آخرین اخبار
اسامی پذیرفته شدگان آزمون گواهی عالی بهداشت عمومی سال 1399
مصوبات ستاد ملی کرونا جهت نیمسال تحصیلی 1400-1399
تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال اول 1399/1400
  • 1399/6/17 دوشنبه تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال اول 1399/1400
    زمان انتخاب واحد نیمسال اول 1399/1400برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و همچنین دوره MPH به مدت یک روز در تاریخ چهارشنبه 1399/06/19تمدید گردید.شایان ذکر است این زمان قابل تمدید نبوده و دانشجویانی که موفق به ثبت نام نگردند می بایستی نسبت به حذف نیمسال تحصیلی خویش اقدام نمایند.
درخواست خوابگاه در سال تحصیلی 1400-99
  • 1399/6/10 دوشنبه درخواست خوابگاه در سال تحصیلی 1400-99
    دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی اول سال تحصیلی 1400-99 انتخاب واحد نموده اند و متقاضی خوابگاه می باشند با به همراه داشتن پرینت انتخاب واحد به معاونت آموزشی دانشکده مراجعه نمایند.
اولین همایش بین¬المللی مجازی (وبینار) تحت  عنوان Covid19 in Iran and Europe;  An update