دوشنبه 20 مرداد 1399   07:17:43
بیوگرافی رئیس دانشکده
 ادامه دارد 

سوابق علمی و اجرایی دکتر علی اکبری ساری

 

  سوابق تحصیلی و اجرایی

  تاریخ شروع

  تاریخ خاتمه

  تحصیل در دوره ابتدایی و راهنمایی، روستای سار از توابع کاشان

  1355

  1363

  تحصیل در مقطع متوسطه، دبیرستان شهید باهنر منطقه 12 تهران

  1364

  1368

  تحصیل در دوره پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  1368

  1375

  خدمت نظام وظیفه، درمانگاه لشکر 27 حضرت محمد رسول الله (ص)، تهران

  1376

  1377

  دبیر ستاد عمره دانشجویی کشور، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

  1378

  1380

  دوره عالی مدیریت خطر و رسیدگی به شکایات پزشکی، دانشگاه یورک انگلستان

  1380

  1381

  دوره دکترای تخصصی مدیریت و سیاستگذاری سلامت، دانشگاه یورک انگلستان

  1380

  1385

  Trial Search co-coordinator گروه کاکرین ( Cochrane Wounds Group )، NHS انگلستان

  1381

  1384

  فلوشیب ( Post-doc fellowship )، مرکز مطالعات مروری نظام مند، NHS انگلستان

  1384

  1385

  استاد افتخاری ( visiting lecturer )، دانشگاه یورک انگلستان

  1385

  1388

  عضو هیات علمی گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

  1386

  ادامه دارد

  سرپرست هسته توسعه آموزش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

  1386

  1387

  مشاور رییس و معاون آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

  1387

  1392

  دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  1386

  ادامه دارد

  قائم مقام سردبیر نشریه علمی پژوهشی حکیم، موسسه ملی تحقیقات سلامت

  1386

  ادامه دارد

  عضو وابسته گروه اقتصاد دارو، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  1388

  ادامه دارد

  سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

  1389

  1390

  ارتقا به درجه دانشیاری

  1390

  ادامه دارد

  سرپرست گروه سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

  1392

  ادامه دارد

  مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزیر ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  1392

  ادامه دارد

  رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

  1392

  ادامه دارد

ارتقا به درجه استادی 1395   ادامه دارد
 

 

 
  سایر فعالیت ها و عضویت در کمیته ها و شوراها

  تاریخ شروع

  تاریخ خاتمه

  مشاور فنی دفتر منطقه مدیترانه شرقی WHO در ارتقای ایمنی بیمار

  1388

  ادامه دارد

  عضو بورد تخصصی و هیات ممتحنه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت

  1389

  ادامه دارد

  عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران

  1389

  ادامه دارد

  عضوهیات موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

  1388

  ادامه دارد

  عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی حکیم

  1387

  ادامه دارد

  عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی بیمارستان

  1388

  ادامه دارد

  عضو هیات مدیره انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها

  1389

  ادامه دارد

  دبیر کمیته علمی اولین کنگره بین المللی فناوری بیمارستان

  1389

  1389

  دبیر کمیته علمی دومین کنگره بین المللی فناوری بیمارستان

  1390

  1390

  عضو کمیته کشوری ثبت کارآزمایی های بالینی ایران

  1388

  ادامه دارد

  عضو کمیته علمی کشوری ارزیابی فناوری سلامت

  1388

  ادامه دارد

  عضو کمیته کشوری علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

  1388

  ادامه دارد

  عضو کمیته علمی حاکمیت خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت

  1388

  1391

  مسئول دوره کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

  1388

  ادامه دارد

  مسئول دوره دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

  1388

  ادامه دارد

  عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

  1388

  ادامه دارد

  عضوشبکه ملی ایمنی بیمار( National Patient Safety Network ) انگلستان

  1384

  1387

  عضو کمیته ارتقای حاکمیت خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  1386

  1389

  عضو کمیته راهبردی ISC جهان اسلام و نماینده وزارت بهداشت در کمیته مذکور

  1388

  ادامه دارد

 

  تقدیر نامه

  1390 - جایزه حکیم جرجانی سیزدهمین دوره جشنواره سراسری ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران

  تاریخ تنظیم: 20 دی 1392

بيشتر