سه‌شنبه 21 مرداد 1399   12:36:30
ریاست
.
[PageVisit]
تعداد بازدید این صفحه :1830
1397/6/6 سه‌شنبه
گزارش دکتر اکبری ساری رییس دانشکده بهداشت از فرآیند انتخاب مدیران گروه های آموزشی
دکتر اکبری ساری در خصوص فرآیند انتخاب مدیران گروه های آموزشی دانشکده گزارشی ارایه کرد.

 

با استعانت از خداوند متعال، فرآیند انتخاب مدیران گروه های اموزشی برمبنای "دستورالعمل فرآیند پیشنهاد مدیران گروه‌های آموزشی به رییس محترم دانشگاه" از ابتدای تیرماه امسال شروع شد. ابتدا لیست اسامی واجدین شرایط مدیر گروهی (شامل داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت، مرتبه علمی حداقل دانشیار، سن حداکثر 65 سال، عدم ماموریت به خارج از دانشگاه برای اشتغال در سمت اجرایی و عدم تصدی ریاست و معاونت های دانشکده و دانشگاه) تهیه شد.

سپس کمیته مشورتی انتخاب مدیران گروه های آموزشی دانشکده بهداشت شامل رییس دانشکده، معاون آموزشی دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده با حکم معاون محترم آموزشی دانشگاه (آقای دکتر عرب و آقای دکتر شاه طاهری) و یک نفر از اعضای هیات علمی دانشکده با حکم معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه (آقای دکتر فتوحی) تشکیل شد.

در جلسه اول کمیته مذکور که در تاریخ 4 تیر 97 برگزار شد روند انتخاب مدیران گروه ها مرور و مقرر شد فرم های نظرخواهی از اعضای هیات علمی درخصوص عملکرد مدیر گروه با مهلت دو هفته ای برای پاسخگویی به اعضای هیات علمی دانشکده به صورت محرمانه ارسال شود.

سپس با پایان دو هفته، از روز شنبه 25 تیر، به مدت یک هفته صندوق آرا در محل دفتر ریاست دانشکده قرار داده شد و از اعضای هیات علمی دعوت به عمل آمد تا در رای گیری شرکت نمایند. در پایان مهلت مقرر، شمارش آرا انجام شد و در جلسه دوم کمیته مشورتی انتخاب مدیران گروه ها (14 مرداد) مورد بررسی قرار گرفت بدین ترتیب گروه های آموزشی دانشکده به سه دسته تقسیم شدند:

گروه هایی که مدیر گروه به مدت یک دوره(2 سال)، مدیریت گروه را به عهده داشته است: در این گروه ها با توجه به این که مدیران فعلی گروه با فاصله زیاد، حداکثر آرا را کسب کرده اند و ارزشیابی عملکرد ایشان نیز مطلوب است (رضایت بیش از 75%) ، پیشنهاد اولیه کمیته تمدید حکم ایشان برای یک دوره دیگر بود.

گروه هایی که مدیر گروه بیش از یک دوره( 4 سال) مدیر گروه بوده است با توجه به اینکه مدیران فعلی گروه با فاصله زیاد حداکثر آرا را کسب کرده اند و ارزشیابی عملکرد ایشان نیز مطلوب است (رضایت بیش از 75%) ، مقرر شد از مدیر گروه برای ارائه گزارش و برنامه در جلسه آتی کمیته مشورتی دعوت به عمل آید.

گروه هایی که مدیر فعلی گروه در لیست رای گیری قرار نداشتند (سن بالای 65 سال یا عدم تمایل به ادامه مسؤولیت)  مقرر شد در این گروه ها از 3 نفر از افرادی که بیشترین آرا را داشتند برای تدوین برنامه دو ساله و مصاحبه در کمیته مشورتی دعوت به عمل آید.

شایان ذکر است انتخاب سرپرست گروه های با تعداد کمتر از 5 عضو هیات علمی ثابت تمام وقت، یا گروه های تازه تاسیس دانشکده (گروه دارای حداکثر 5 سال سابقه) توسط رییس دانشکده صورت می گیرد. 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر