یکشنبه 28 دی 1399   05:51:13
1394/9/3 سه‌شنبه ریاست
1392/10/22 یکشنبه پیام رئیس دانشکده:
                           

ای نام تو بهترین سرآغاز

خداوند متعـال را شکر می گویم و افتخـار می کنـم مسئولیت  دانشکده ای را بعهده دارم که با بیش از نیـم قـرن سابقه درخشان در عـرصه علم و دانش و به عنـوان تنها قطب علـمی آموزش علـوم بهداشتی همواره دارای جایگاهی ممتاز و برجسته در آمـوزش عالی کشور بوده است.

 در طی چند دهه گذشته به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با همت و تلاش بی وقفه جامعه علمی کشور پیشرفت های چشمگیری در عرصه های مختلف به ویژه بخش بهداشت و درمان ایجاد شده است. آموزش علوم پزشکی، تولید مقالات علمی و استفاده از تکنیک های پیشرفته تشخیصی و درمانی توسعه و رشد پرشتابی را تجربه نموده است. بسیاری از بیماری های واگیر کنترل شده و یا در حال کنترل شدن می باشد. مرگ و میر ناشی از این بیماری ها نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته و امید به زندگی و کیفیت زندگی نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

 از طرفی در کنار پیشرفت های ارزشمند یادشده، چالش های جدیدی نیز در عرصه سلامت ظهور نموده است که نیاز به چاره اندیشی و توجه جدی دارد. جامعه امروز با تهدیدهای فزاینده ای همچون بیماری های غیر واگیر (سرطان ها، قلبی عروقی، دیابت و ...)، حوادث و سوانح، بیماری های نوپدید و بازپدید، خطرات زیست محیطی، سبک زندگی ناسالم، بی عدالتی در نظام سلامت و بی عدالتی در شاخص های سلامت مواجه است که هرکدام نیازمند راه حل های پیچیده و چند بعدی و همکاری های بین بخشی و فرابخشی در سطوح ملی و منطقه ای می باشد.

 دانشکده بهداشت با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود می تواند و وظیفه دارد از طریق ارائه با کیفیت ترین خدمات آموزشی و پژوهشی، تحلیل سیاست های نظام سلامت، رصد شاخص های بهداشتی و ایجاد ارتباط مستمر و قوی با سازمانها و نهادهای تاثیرگزار داخلی و بین المللی نقش موثری در رفع این مشکلات و بهبود سلامت جامعه ایفا نماید .

بدیهی است موفقیت در این عرصه مهم و تاثیرگذار، نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی منسجم و یکپارچه و همفکری و همکاری مستمر تمامی همکاران به ویژه اساتید فرهیخته دانشکده می باشد و اینجانب در این زمینه دست تمامی همکاران گرانقدر را به گرمی می فشارم. خدمت صادقانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی، در عرصه علم و دانش، در حیطه بهداشت و سلامت، به ویژه برای قشر محروم و نیازمند جامعه موهبتی بس عظیم است که امیدوارم خداوند متعال توفیق روز افزون آن را به همه ما، به ویژه کارکنان زحمتکش، دانشجویان عزیز و اساتید گرانقدر دانشکده عطا نماید.

 

                                               خدایا چنان کن سرانجام کار                         تو خوشنود باشی و ما رستگار