یکشنبه 28 دی 1399   06:36:41
1394/9/3 سه‌شنبه ریاست
1392/4/1 شنبه ارتباط با ریاست:

 ایمیل رئیس دانشکده:
knadafi@tums.ac.ir
 ایمیل دانشکده:         sph@tums.ac.ir

 

تلفن: 88989120
فکس:42933261