یکشنبه 28 دی 1399   06:11:53
1394/9/3 سه‌شنبه ریاست
1392/4/1 شنبه بیوگرافی رئیس دانشکده
 نام و نام خانوادگی:              دکتر کاظم ندافیمرتبه علمی:                                استادپروفایل ها:          CV   ResearcherID  Google Scholar   ORCID   Scopusپست الکترونیکی:             knadafi@tums.ac.ir


 
           
 
بيشتر