شنبه 14 تير 1399   03:52:15
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
آدرس : تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت
  sph_tums_corona@