چهارشنبه 13 فروردين 1399   08:57:21
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
آدرس : تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت