يكشنبه 4 آبان 1399   09:48:16
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس

در پی وقوع همه‌گیری بیماری کرونا، کمیته اپیدمیولوژی کووید-19 دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس چارچوب ابلاغی وزارت متبوع، با مشارکت واحدهای مختلف دانشگاه از جمله دانشکده بهداشت؛ معاونت‌های درمان، بهداشت، و تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه؛ و مدیریت آمار و فن‌آوری اطلاعات و حضور متخصصین مختلف دانشگاه تشکیل گردید. این کمیته ضمن رصد آنچه در بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی تحت پوشش دانشگاه در رابطه با اپیدمی کووید-19 می‌گذرد، به انتشار سلسله گزارشات و تحلیل‌های اختصاصی و عمومی برای کمک به تصمیم گیری مدیران دانشگاه می‌پردازد.


معرفي اعضا