جمعه 28 شهريور 1399   22:33:56
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
.

مصاحبه با خانم دكتر طلعت مختاري آزاد در خصوص آزمايشگاه كرونا

 
امتیاز دهی