جمعه 28 شهريور 1399   21:49:06
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
.

حضور دكتر اكبري ساري در شبكه دو سيما-1

 
امتیاز دهی