جمعه 28 شهريور 1399   22:44:58
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
.

حضور دكتر اكبري ساري در شبكه دو سيما - 2

 
امتیاز دهی