جمعه 28 شهريور 1399   22:04:04
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
.

نکاتی مهم در مورد کاربرد تست های سریع (سرولوژیک) تشخیص کرونا

 
امتیاز دهی