جمعه 28 شهريور 1399   21:18:16
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
.

گفتگوي زنده تلفني با دكتر علي اكبري ساري رئيس دانشكده بهداشت در برنامه مثبت سلامت از شبكه سلامت با موضوع ارائه ي اطلاعات درست به مردم در مورد ويروس كرونا 20-1-99

 
امتیاز دهی