جمعه 28 شهريور 1399   22:40:33
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
.

گفتگوي زنده تلفني با دكتر علي اكبري ساري رئيس دانشكده بهداشت در برنامه مثبت سلامت از شبكه سلامت با موضوع انتقال بيماري كرونا پس از بهبودي 24-1-99

 
امتیاز دهی