جمعه 28 شهريور 1399   22:40:06
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
.

گفتگو با دكتر امير حسن زرناني متخصص ايمني شناسي در برنامه صبحي ديگر از شبكه آموزش پيرامون ويروس كرونا 24-1-99

 
امتیاز دهی