جمعه 28 شهريور 1399   22:45:39
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
.

ارتباط زنده تصويري با دكتر مسعود يونسيان متخصص اپيدميولوژي از اخبار ساعت 21 شبكه يك با موضوع روش هاي پيشگيري از شيوع ويروس كرونا در جامعه 25-1-99

 
امتیاز دهی