جمعه 28 شهريور 1399   22:05:39
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
.

گفتگوي زنده تلفني با دكتر حجت زراعتي متخصص آمار زيستي دانشگاه در برنامه مثبت سلامت از شبكه سلامت با موضوع آمارهاي ارائه شده درباره ي بيماري كرونا 26-1- 99

 
امتیاز دهی