جمعه 28 شهريور 1399   21:06:33
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
.

گزارش خبري از دكتر طلعت مختاري آزاد استاد ويروس شناسي دانشگاه در اخبار ساعت 19 شبكه خبر در خصوص ساختار ويروس كرونا 1-2-99

 
امتیاز دهی