جمعه 28 شهريور 1399   22:46:48
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
.

دکتر علی اکبری ساری: اولین نمونه ویروس کرونا در ایران در آزمایشگاه ویروس شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تشخیص داده شد( بخش اول)

دانلود فیلم

رئیس دانشکده بهداشت گفت: 29 بهمن 98 اولین نمونه کرونا را تشخیص دادیم و پس از چند ساعت وزارت بهداشت آن را تایید و به کل جامعه اطلاع رسانی کرد. ما از روز اول درگیر تشخیص کرونا شدیم؛ روزانه 300 تا 500 نمونه مشکوک دریافت می کنیم. در مدتی کوتاه به صورت جهادی ظرفیت آزمایشگاه را بالا بردیم. توان و مهارت اساتید، هیئت علمی و کارکنان و زیرساخت ها و تجربیات چند دهه ای ما دست به دست هم داد تا از این بحران، فرصت سازی کنیم.

 
امتیاز دهی