جمعه 28 شهريور 1399   22:43:03
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
.

دکتر علی اکبری ساری: به شایعات نگران کننده درباره بیماری نوپدید کرونا پاسخ دادیم(بخش دوم)

دانلود فیلم

رئیس دانشکده بهداشت گفت: یکی از کارهای مهم انجام شده ساخت و تولید کیت های سرولوژی اندازه گیری آنتی بادی کرونا با کمک اساتید دانشکده بهداشت بود. * دانشکده بهداشت در ساخت کیت های تشخیصی PCR به صورت جدی ورود کرد. این کیت ها در ابتدا خیلی کم و محدود بود. * کار دیگر ما کمک به سیاستگذاران نظام برای تصمیم گیری بود. اساتید زیادی از دانشکده بهداشت در کمیته های ملی کرونا حضور فعال داشتند. * نقش مشاوره ای دانشکده بهداشت نقش مهم و پررنگی بوده است. در حیطه پژوهش ما 15 طرح تحقیقاتی مورد نیاز در مورد کرونا مصوب کردیم که خیلی از این طرح ها با وجود گذشت دو ماه از شیوع این بیماری در کشور تمام و مقاله آن چاپ شده است.

 
امتیاز دهی