جمعه 28 شهريور 1399   21:02:12
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
.

ترس از عارضه تنگی نفس کرونا ویروس

 
امتیاز دهی