یکشنبه 28 دی 1399   07:09:03
1396/1/14 دوشنبه معاونت آموزشی
1395/11/6 چهارشنبه تقویم کلاسهای عمومی دانشکده بهداشت

 

 

تقویم کلی کلاسهای عمومی

(جهت مشاهده برنامه هر کلاس روی عنوان کلاس کلیک نمایید)

تقویم

عنوان کلاس

ساختمان

طبقه

ظرفیت (نفر)

کلاس 2

شماره 2 (پور سینا)

زیر همکف

35

کلاس 3

شماره 2 (پور سینا)

اول

25

کلاس 4

شماره 2 (پور سینا)

اول

25

کلاس 5

شماره 2 (پور سینا)

اول

25

کلاس 6

شماره 2 (پور سینا)

اول

35

کلاس 7

شماره 2 (پور سینا)

سوم

15

کلاس 8

شماره 2 (پور سینا)

سوم

15

کلاس 9

شماره 2 (پور سینا)

سوم

15

کلاس 10

اصلی (سبز)

اول (بال غربی)

15

کلاس 11

اصلی (سبز)

دوم (بال غربی)

25

کلاس 12

اصلی (سبز)

سوم (بال غربی)

25

کلاس اصلی MPH

اصلی (سبز)

اول (بال غربی)

60

کلاس کامپیوتر 1

شماره 2 (پور سینا)

سوم

25

کلاس کامپیوتر 2

شماره 2 (پور سینا)

دوم

15

قابل توجه: لیست کلاسهای بالا شامل کلاسهایی که داخل گروههای آموزشی دانشکده تشکیل می شوند، نمی باشد.

 

test