یکشنبه 28 دی 1399   06:33:26
1396/1/14 دوشنبه معاونت آموزشی
1396/1/15 سه‌شنبه شوراها و کمیته های معاونت آموزشی

درحال حاضر مجموعه امور آموزشی زیرنظر شوراها و کمیته‌های زیر انجام می‌گیرد: 

الف) شورای آموزش:

وظایف این شورا نظارت کلی به امور آموزشی، تدوین و تنظیم برنامه های درسی نیمسال، رسیدگی به امور تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد، برنامه ریزی آموزشی، و سایر امور آموزشی است.

ب) شورای تحصیلات تکمیلی:

وظیفه این شورا رسیدگی به امور تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی (PhD) از قبیل تصویب پیشنهادهای طرح پایان‌نامه ها، تصویب پایاننامه ها و صدور مجوز دفاع و سایر امور مربوط است. در این شورا، علاوه بر رسیدگی و نظارت بر امور جاری آموزش، امور توسعه‌ای و اصلاح و بهبود فرایندهای آموزشی نیز انجام می‌گیرد.

پ) شورای پایاننامه‌های MPH:

این شورا وظیفه‌ی رسیدگی به امور پایاننامه‎‎‌های MPH (تصویب پیشنهادهای طرح پایاننامه‌ها و تصویب پایاننامه) را بعهده دارد.

ث) شورای برنامه‌ریزی MPH:

این شورا وظیفه‌ی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دوره MPH را بعهده دارد.

ج) کمیته نیروی انسانی:

 وظیفه‌ی این کمیته عبارت است از رسیدگی به امور فنی و علمی اعضای هیئت علمی (تقاضاهای نقل و انتقال، ادامه تحصیل و غیره)