يكشنبه 4 آبان 1399   09:16:54
معاونت آموزشی
معرفی معاون آموزشی

 

 

 

نام و نام خانوادگی : الهام شکیبازاده

رتبه علمی : دانشیار

سمت : معاون آموزشی

آدرس محل خدمت: دانشکده بهداشت

 

 

 Tums.ac.ir/faculties/shakibazadehCV File:


shakibazadeh@tums.ac.ir

                                                                                        

88951404 -----42933214

 


ساعات ملاقات عمومی با معاون آموزشی دانشکده بهداشت روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 9 صبح لغایت 11 می باشد