يكشنبه 10 فروردين 1399   07:31:19
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
جلسه دفاع آقای حسین اکبری دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین اکبری برای دریافت درجه دکتری تخصصی (PhD) اپیدمیولوژی با عنوان بررسی اندازه جمعیت دارای رایج ترین انواع وابستگی به مواد اپیوئیدی و آمفتامینی در استان تهران با استفاده از روش های غیر مستقیم مبتنی بر داده های شمارشی با صفر بریده به راهنمایی آقای دکتر کامران یزدانی و خانم دکتر آفرین رحیمی موقر و با مشاوره آقای دکتر محسن روشن پژوه، آقای دکتر محمدعلی منصورنیا و آقای دکتر کرامت الله نوری در روز شنبه مورخ 98/06/09 در سالن MPH دانشکده بهداشت ساعت 12-10 برگزار شد.
پنجاه و چهارمین جلسه ژورنال کلاب گروه درتاریخ 25 تیرماه 98
پنجاه و چهارمین جلسه ژورنال کلاب گروه درتاریخ 25 تیرماه 98 (98/4/25) در فاصله زمانی ساعت 10:15 الی 12:15 در کلاس 6 دانشکده ی بهداشت شماره 2 برگزار شد.
پیام تبریک سال نو
گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین/ روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین/ ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپهر/ برترینش کن برایم این زمان و این زمین


معرفی: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران قدیمی ترین و بزرگترین دانشکده بهداشت منطقه خاورمیانه است و گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی از جمله گروه های قدیمی و تاثیر گذار در این دانشکده است. در  طی قریب به 50 سال گذشته اساتید برجسته ای در این گروه خدمت کرده‌‌اند و دانش آموختگان توانمند و تاثیرگذاری در زمینه‌های مختلف مرتبط با سلامت تربیت کرده است که در کشور، منطقه و در سطح بین الملل تاثیر گذار بوده و هستند. دو رشته "اپیدمیولوژی" و "آمار زیستی" هر دو رشته های مهمی علوم بهداشت عمومی و پزشکی هستند و ارائه همزمان دو رشته‌ی اپیدمیولوژی و آمار زیستی در این گروه، یکی از نقاط قوت آن است، چرا که این امر موجب تقویت هر یک از این دو رشته توسط دیگری و در نتیجه، هم افزایی آن‌ها گشته است. این گروه در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای دو رشته "اپیدمیولوژی" و "آمار زیستی" دانشجو می پذیرد.

ماموریت:  این گروه علاوه بر وظیفه مهم تربیت نیروی متخصص، توانمند و متعهد حرفه ای در هر دو رشته اپیدمیولوژی و آمار زیستی، وظایفی ملی و منطقه ای و اجرای طرح های کلان در این حیطه به سفارش نهادهای ملی و بین المللی و خصوصا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را برعهده دارد.

چشم انداز: گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی به پشتوانه سابقه درخشان، اعضای هیات علمی برجسته، و دانشجویان پر استعداد خود سه ماموریت کلان آموزشی- پژوهشی، پاسخگویی به نیازهای حوزه سلامت عمومی و مرجعیت علمی در منطقه را برای خود قائل است.

جلسه دفاع آقای حسین اکبری دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین اکبری برای دریافت درجه دکتری تخصصی (PhD) اپیدمیولوژی با عنوان بررسی اندازه جمعیت دارای رایج ترین انواع وابستگی به مواد اپیوئیدی و آمفتامینی در استان تهران با استفاده از روش های غیر مستقیم مبتنی بر داده های شمارشی با صفر بریده به راهنمایی آقای دکتر کامران یزدانی و خانم دکتر آفرین رحیمی موقر و با مشاوره آقای دکتر محسن روشن پژوه، آقای دکتر محمدعلی منصورنیا و آقای دکتر کرامت الله نوری در روز شنبه مورخ 98/06/09 در سالن MPH دانشکده بهداشت ساعت 12-10 برگزار شد.

پنجاه و چهارمین جلسه ژورنال کلاب گروه درتاریخ 25 تیرماه 98

پنجاه و چهارمین جلسه ژورنال کلاب گروه درتاریخ 25 تیرماه 98 (98/4/25) در فاصله زمانی ساعت 10:15 الی 12:15 در کلاس 6 دانشکده ی بهداشت شماره 2 برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا حسین خانی با عنوان بررسي سطح فشار تحصیلي نوجوانان شهر قزوین و رابطه آن با سلامت روان از مسیر متغیرهای میانجي خودکارآمدی تحصیلي و خودپنداره به روش مدل یابي معادله ساختاری چندسطحي به راهنمایی خانم دکتر سحر ناز نجات و با همراهی اساتید مشاور آقای دکتر حمید رضا حسن آبادی و خانم دکتر محبوبه پارسائیان در تاریخ شنبه 15 دیماه در سالن شورا ساختمان شماره 2 برگزار شد.

جلسه معارفه دانشجویان گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

جلسه معارفه با حضور دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و اساتید گروه در تاریخ 97/07/24 تشکیل شد. در این جلسه معاونت آموزشی گروه جناب آقای دکتر یاسری به معرفی گروه، اساتید و فرایندهای آموزشی و پژوهشی گروه پرداختند و بر وظایف دانشجویان و حضور آنها در گروه تاکید کردند. جناب آقای دکتر حسینی رابط بین الملل و مسئول ژورنال کلاب های گروه نیز در مورد فرصت های بین المللی دانشجویان و جلسات منظم ژورنال کلاب گروه توضیح دادند. مدیریت محترم گروه سرکار خانم دکتر نجات و سایر اساتید نیز دیگر جنبه های مهم آموزشی و پژوهشی و شرایط همکاری با مرکز پژوهش های دانشجویی را برای دانشجویان تشریح کردند.

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی آمارزیستی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه پاک نظر با عنوان مدل شکنندگی همبسته در مدل های بقاء با رقابت جویی خطرات وابسته همراه با شفایافتگی و کاربرد آن در داده های پزشکی به راهنمایی جناب آقای دکتر محمود محمودی و جناب آقای دکتر کاظم محمد و با همراهی اساتید مشاور دکتر حجت زراعتی، دکتر محمد علی منصورنیا و دکتر مهدی یاسری در تاریخ دوشنبه 11 تیرماه سالن آمفی تئاتر دانشکده بهداشت برگزار شد.

بيشتر