جمعه 4 مهر 1399   07:16:32
سند چشم انداز و نقشه راه گروه


سند چشم انداز و نقشه راه گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط

 

امروزه با توجه به روند افزایشی آلاینده های محیط همچنین شیوع بیماری ها بویژه بیماری های غیرواگیرمرتبط با محیط و نیز توسعه علوم و فن آوری های نوین ، رسالت و نوع فعالیت های گروه متنوع تر و در عین حال تخصصی تر و کارآمدتر گردیده است. در این راستا،  گروه مهندسی بهداشت محیط از دیرباز به تربیت دانشجویانی با کیفیت علمی و عملی مطلوب مبتنی بر نیاز جامعه روی آورده است. گروه ، در فرآیند تولید علم و دانش افزائی با سایر موسسات علمی- پژوهشی و نیز صنعت ، رویکرد مثبت و همگرایانه ای را درپیش گرفته است. بدیهی است که در فرآیند یاددهی-یادگیری و پژوهش با محوریت تولید علم ومحصول ، طراحی ، برنامه ریزی و نیزاصلاح زیرساخت ها و همچنین بکارگیری سازوکارها، راهکارها و راهبردها در یک چارچوب ساختارمند ، امری اجتناب ناپذیر می باشد. بنابراین ، به منظوردست یافتن به چنین امر مهمی ، تدوین سند چشم انداز و نقشه راه گروه که افق های کنونی و دور دست در آن لحاظ شده باشد، ضروری و الزامی خواهد بود.

سند چشم انداز و نقشه راه گروه با گفتمان تلاش- تعامل- تحول و توسعه در سه بازه زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بطورواقع بینانه و بااجتناب از شعارمحوری و آرمان گرائی همچنین با عنایت به امکانات و ظرفیت های موجود دانشکده بهداشت و دانشگاه با لحاظ رئوس برنامه های حال و آینده دانشگاه و سند سیاست توسعه راهبردی رشته ها و مقاطع در آموزش عالی سلامت (سندچشم انداز ایران 1404) تدوین گردیده که با توجه به سیاست های کلان نظام و دانشگاه در سال های آتی ، قابلیت بازنگری خواهد داشت.

دکتر محمد هادی دهقانی

مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط

تابستان 1393  مفاد سند چشم انداز و نقشه راه گروه :

   

  1 - تلاش با هدف همگرائی و تقویت روحیه تعامل ، احترام متقابل و اخلاق مداری حرفه ای درتمام سطوح اعم از اعضای هیات علمی ، دانشجویان ، کارمندان و کارشناسان گروه درجهت پیشبرد اهداف متعالی گروه . این امر، مهمترین اولویت حوزه مدیریت بوده چرا که نه تنها موجبات تکریم خود فرد را فراهم می سازد بلکه به بهبود شرایط محیط کاردر گروه و تقویت اهداف رو به جلوی ذینفعان کمک شایان توجهی خواهد نمود.

  2 - جذب هیات علمی توانمند واجد صلاحیت های علمی و اخلاقی براساس نقشه توزیع هیات علمی دانشگاه (درگرایش های مختلف با توجه به نیازگروه درشرایط فعلی و آینده)

  3 - جذب هیات علمی وابسته یا ثانویه که منجربه هم افزایی و تقویت بنیه علمی گروه خواهد گردید.

  4 - تاکید برتوانمند سازی اعضاء هیات علمی گروه با بهره گیری از امکانات توانمند سازی موجود در سطح دانشکده ، دانشگاه یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هدف ارتقای بهره وری

  5 – تاکید بر تدوین ، بازنگری ، اصلاح و نظارت بر برنامه های درسی (کوریکولوم) اعضای هیات علمی

  6 – برنامه ریزی درجهت توسعه پژوهشی ، ساماندهی و هدفمندکردن طرح های تحقیقاتی کاربردی مبتنی برنیاز جامعه

  8- برنامه ریزی درخصوص بازنگری دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی مبتنی برنیاز روز جامعه و نیز با لحاظ سند سیاست چشم انداز ایران 1404.

  9- برنامه ریزی در خصوص ایجاد رشته های جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی مبتنی برنیاز روز جامعه ، رئوس برنامه های دانشگاه و همچنین سند سیاست چشم انداز ایران 1404 به شرح ذیل:

  9-1- مهندسی بهداشت محیط - مدیریت پسماند

  9-2- مهندسی بهداشت محیط - سم شناسی محیط

  9-3- مهندسی بهداشت محیط - بهداشت پرتوها

  9-4- مهندسی بهداشت محیط - مدیریت کیفیت هوا

  9-5- مهندسی بهداشت محیط-کیفیت و بهداشت آب

  9-6- مهندسی بهداشت محیط - اپیدمیولوژی محیط

  9-7- مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری تاسیسات شهری

  9-8- دکترای بهداشت و ایمنی مواد غذایی

  9-9- سایر گرایش های بین رشته ای ( ازجمله اکولوژی محیط، اکولوژی انسانی ، اقتصاد بهداشت محیط ، حقوق بهداشت محیط ، نانو فن آوری محیط ، زیست فن آوری محیط و غیره)

  10 - برنامه ریزی با رویکرد ایجاد رشته های مجازی در گروه ، مشترک با دانشکده مجازی دانشگاه

  11- برنامه ریزی با رویکرد توسعه و قابلیت استفاده از آموزش مجازی یا فراگیری الکترونیکی درگروه

  12 - برنامه ریزی جهت ایجاد دوره های پسا دکترای داخلی و بین المللی

  13- برنامه ریزی درخصوص توسعه ارتباط های درون دانشگاهی ، ملی ، منطقه ای و بین المللی در سطوح مختلف از جمله :

  13-1- دعوت از اعضای هیات علمی بر اساس نقشه علمی دانشگاه

  13-2- جذب دانشجویان بین الملل بر اساس نقشه علمی دانشگاه

  13-3- طرح ها و برنامه های خرد و کلان (آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره ای و خدماتی )

  13-4- برگزاری نشست ها ، میزگردها و همایش های تخصصی

  14- جلب مشارکت و ایجاد ارتباط تنگاتنگ و توسعه روابط با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پژوهشکده محیط زیست، انجمن علمی بهداشت محیط ، انجمن متخصصان محیط زیست ، موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی، مرکز سلامت و محیط کار، مؤسسه ملی تحقیقات سلامت ، معاونت بهداشتی دانشگاه، وزارت نیرو و شرکت های مهندسی آب و فاضلاب ، شهرداریها ، شرکت های دانش بنیان ، پارک های علم و فن آوری ، بنیاد نخبگان  و سایر صنایع و نهادهای فرامرزی از جمله دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت ، یونسکو وغیره از طریق انعقاد تفاهم نامه ، با رویکرد :

  14-1- انجام تحقیقات و پژوهش های اولویت دار مبتنی بر نیازجامعه با لحاظ شاخص های سلامت، بهداشت محیط و توسعه پایدار

  14-2- تجاری سازی یا تولید محصول و نیز افزایش کیفیت محصولات (تولید و خلق ثروت مبتنی بر دانش)

  15 - بسترسازی جهت تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی به منظور شرکت در کنگره ها و سمینارهای داخل و خارج کشور ازطریق جلب حمایت دانشگاه از ایشان

  16 - بسترسازی جهت تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی به منظور استفاده از فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت ازطریق جلب حمایت دانشگاه از ایشان

  17 - بسترسازی جهت تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی به منظور ثبت پتنت های بین المللی ازطریق جلب حمایت دانشگاه از ایشان

  18 - تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی به منظور تعیین خط پژوهشی

  19 - تاکید بر انتشارمقالات اساتید در مجلات معتبربین المللی با ضریب تاثیر بالا IF,) با لحاظ افزایش مشاهده پذیری ، ارجاعات و استنادات

  20- تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی جهت چاپ مقالات ، تالیف ، ترجمه و ویرایش کتاب های معتبر بین‌المللی بصورت انفرادی یا مشترک ازطریق جلب حمایت دانشگاه از ایشان

  21 - تدوین شیوه نامه های مورد نیاز در زمینه های مختلف از جمله :

  21 -1- جذب هیات علمی

  21 -2- برگزاری سمینار

  21 -3- برگزاری جلسات دفاع

  21 -4- برگزاری آزمون جامع

  21 -5- برگزاری ژورنال کلاب

  21 -6- سایر موارد به توجه به نیازهای آتی گروه

  22- تشکیل کمیته های تخصصی مختلف (با شرح وظایف و حدود اختیارات) از جمله :

  22-1- جذب هیات علمی

  22-2- ارزشیابی درون گروهی

  22-3- راهبردی امورآزمایشگاه ها

  22-4- ارزشیابی و نظارت برفعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان

  22-5- ارتباط با صنعت و سایر موسسات

  22-6- جذب دانشجویان بین الملل

  23 –معرفی دانش آموختگان مجرب وشایسته گروه با هدف اشتغال ایشان به موسسات / سازمانها و نهادهای تخصصی / صنعت و غیره

  24 - تهیه بسته های آموزشی ، چاپ مقالات آموزشی و انتشار پیام های بهداشتی در رسانه ها یا تهیه بروشور و لوح فشرده در سطح جامعه و نهادهای کشوری

  25 - برگزاری غرفه ها یا نمایشگاه ها و جشنواره های پژوهشی - تخصصی

  26 - طراحی بانک اطلاعاتی درحوزه سلامت و بهداشت محیط با هدف جمع آوری جدیدترین رخ داد های بهداشتی کشور

  27 – برنامه ریزی جهت راه اندازی نشریه یا مجله علمی – پژوهشی به زبان فارسی یا انگلیسی ( برحسب ضرورت)

  28- ساماندهی و به روز کردن محتوا و اطلاعات سایت فارسی و انگلیسی گروه

  29- نظارت بر حسن اجرای فرآیندها و رعایت استاندارد های آموزشی و پژوهشی دانشجویان ازجمله :

  30- 1- ساماندهی پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی با توجه به امکانات و ظرفیت های گروه

  30- 2- ساماندهی و هدفمندکردن انتخاب موضوع پروژه ها مبتنی بر نیاز جامعه

  30- 3- ساماندهی و هدفمندکردن انتخاب موضوع پایان نامه ها مبتنی بر نیاز جامعه

  30- 4- برنامه ریزی در جهت تدوین پایان نامه های دانشجوئی بین رشته ای با سایر دانشکده ها

  30-5- دو مرحله ای نمودن جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان ارشد با هدف ارتقا کیفیت محتوا و ساختار پایان نامه ها

  30- 6- ساماندهی انتشارات دانشجویان به لحاظ کمی و کیفی( بسترسازی جهت تشویق و ترغیب دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور انتشارمقالات در مجلات معتبربین المللی با ضریب تاثیر بالا IF,) با لحاظ افزایش مشاهده پذیری ، ارجاعات و استنادات

  30- 7- ساماندهی نحوه و کیفیت برگزاری جلسات پیشرفت کار و دفاع ازپایان نامه ها

  30- 8- ساماندهی نحوه و کیفیت برگزاری جلسات سمینار

  30-9 - تعیین استاد راهنمای آموزشی دانشجویان تا قبل از انتخاب موضوع پایان نامه

  30-10 - نظارت و پایش لوگ بوک دانشجویان

  30-11 - نظارت بر تنظیم برنامه های درسی و نحوه ارائه خدمات آموزشی درگروه

  30-12 - نظارت بر اجرای دقیق و کامل برگزاری آزمون جامع

  30-13 - نظارت بر اجرای دقیق و کامل برگزاری جلسات ژورنال کلاب

  30-14 - نظارت بر فرآیند و اجرای صحیح و کاربردی واحد کارآموزی

  30-15- استفاده از دانشجویان توانمند و علاقه مند درپیشبرد امور آموزشی و پژوهشی گروه

  30-16- دو مرحله ای نمودن جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان ارشد با هدف ارتقا کیفیت محتوا و ساختار پایان نامه ها

  31 - برگزاری کارگاه های جدید و کاربردی آموزشی و پژوهشی به منظور تقویت بنیه علمی دانشجویان ازجمله :

  31-1- پروپوزال نویسی / پایان نامه نویسی

  31-2- مقاله نویسی

  31-3- روش تحقیق

  31-4- ژورنال کلاب

  31-5- آزمایشگاه محور (آشنائی با تجهیزات آزمایشگاهی و نکات ایمنی در آزمایشگاه)

  32- استفاده از دانش آموختگان جهت همکاری در انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی اولویت دار گروه مبتنی بر نیاز روز جامعه وسیاست های دانشگاه

  33- برگزاری جشن فارغ التحصیلی برای دانش آموختگان گروه با مشارکت دانشکده و دانشگاه ( ازجمله دفتر نهاد مقام معظم رهبری ، معاون دانشجوئی فرهنگی ، دفترارتباط با دانش آموختگان ، انجمن ها و کانون های دانشجوئی )  و اهدای جوائز مناسب به دانش آموختگان  نمونه برای هردوره تحصیلی

  34 - تشویق و ترغیب دانشجویان به سمت فعالیت های فرهنگی- تفریحی فارغ از دغدغه های آموزشی، با هدف تامین رفاه جسمی و روانی (صرفا جهت پرورش و بهداشت جسم و روان، تقویت ذهن وشاداب نگاه داشتن روحیه دانشجو) در کنار اعضای هیات علمی و کارمندان گروه که دراین راستا می توان از ظرفیت های دانشکده یا دانشگاه استفاده نمود.

  35 - تشکیل کمیته مشورتی دانشجویان به عنوان بازوی مشورتی مدیرگروه با هدف آشنائی با مسائل مختلف دانشجوئی

  36 –طراحی بانک جامع اطلاعاتی در خصوص وضعیت دانشجویان فعلی و دانش آموختگان گروه

  37 –راه اندازی دبیرخانه دائمی کارگاه ها ، همایش ها ی تخصصی و اموربین الملل درگروه

  38 – تمهیدات لازم درخصوص بسامان کردن زیرساخت ها و فعالیت آزمایشگاه های گروه ازطریق:

  38 -1- راه اندازی مدیریت سلامت و ایمنی آزمایشگاه ها : اصلاح فرآیندهای آزمایشگاه، تهویه محیط، کاهش مخاطرات آزمایش با جایگزینی روشهای سبز، خنثی سازی و دفع صحیح فاضلاب های آزمایشگاه، تهیه فرم های ارزیابی خطر برای دانشجویان و مجریان طرح ها و الزامی نمودن مطالعه و تکمیل این فرم ها قبل از شروع کار در آزمایشگاه، رفع نواقص ایمنی، بازرسی مکرر، تهیه هشدارهای ایمنی، ارزیابی خطر، آموزش ایمنی و مقررات آزمایشگاه به دانشجویان. این بخش در استقرار موفق استاندارد ، امتیاز و جایگاه خاصی داشته و با کمک نرم افزار مدیریت آزمایشگاه رصد خواهد شد.

  38 -2- تلاش در جهت بازسازی آزمایشگاه ها با توجه به امکانات موجود دانشکده / دانشگاه / وزارت متبوعه

  38 -3- تلاش در جهت تعمیر، خریداری و بکارگیری تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های گروه/ وزارت متبوعه

  38 -4- تلاش در جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز آزمایشگاه ها با توجه به امکانات موجود دانشکده / دانشگاه/ وزارت متبوعه

  38 -5- بسترسازی مناسب برای جلب همکاری های متقابل بین آزمایشگاه های گروه با سایرموسسات جهت انجام ازمایشات موردنیاز آنها با هدف مشتری مداری و درآمد زائی برای آزمایشگاه ها و نیزتوسعه فعالیت های تحقیقاتی مشترک

  38-6- تاکید بر آموزش و توانمند سازی کارشناسان آزمایشگاه ها با بهره گیری از امکانات توانمند سازی موجود در سطح دانشکده ، دانشگاه یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هدف ارتقای بهره وری و تقویت دانش افزائی ایشان ( با توجه به پیشرفت های علمی و فن آوری های روز آزمایشگاهی )

  38 -7- برنامه ریزی به منظور راه اندازی آزمایشگاه های پسماند های جامد ، موادغذائی ، پرتوها ، نانو فناوری با توجه به امکانات دانشکده / دانشگاه/ وزارت متبوعه

  38 -8- ارتقای سطح فعالیت آزمایشگاه ها بمنظور اختصاص استاندارد مدیریت و کیفیت آزمایشگاه ها

  38- 9- ایجاد سامانه نرم‌افزاری مدیریت اطلاعات به منظور ثبت و سامان‌دهی گردش اطلاعات در آزمایشگاه‌ها با هدف ارتقا در فرآیند خدمت رسانی

  38 - 10- تهیه شناسنامه برای کلیه تجهیزات، تهیه روش کار دستگاه ها ، تهیه جزوات آموزشی، تهیه پمفلت های اطلاع رسانی از توانمندی های آزمایشگاه،  تهیه بسته های تبلیغاتی، تالیف و ترجمه کتاب و تهیه جزوات آموزشی، تهیه مقالات فارسی و انگلیسی، ترجمه راهنمای دستگاه ها، ترجمه روش آزمایش، تهیه گزارش آزمایش ها، تهیه گزارش طرح ها و انتشار آمار فعالیت های آزمایشگاه ها. تلاش می شود با تخصیص بخشی از درآمدهای آزمایشگاه ها به این بخش از برنامه، مکتوبات  مفیدی درسالهای آتی از این مجموعه منتشر شود.

  38 -11- تشکیل کمیته ارزشیابی آزمایشگاه ها

  38-12- انتخاب کارمند نمونه و معرفی آن به دانشکده جهت تقدیر از ایشان با هدف تقویت و افزایش بهره وری

  39 – تاکید بر رعایت پوشش حرفه ای بر اساس دستورالعمل دانشگاه

  40 – تلاش در جهت ظرفیت سازی و توسعه فضای فیزیکی گروه در سطح دانشکده با بهره گیری از امکانات بالقوه دانشکده در جهت ارتقا همه جانبه گروه متناسب با اعضای هیات علمی ، تعداد دانشجویان ، تعداد کلاس های درسی ، توسعه آزمایشگاه ها و برنامه های آتی گروه

  41-  ارائه گزارش عملکرد سالانه مدیر گروه و سایر همکاران اجرائی درخصوص فعالیت های انجام شده (موفقیت ها ، ناکامی ها و چالش های موجود در اجرای سند چشم انداز و نقشه راه گروه ).

  42 - تشکیل کمیته نظارت بر فعالیت ها و عملکرد مدیرگروه در چارچوب سند چشم انداز و نقشه راه موجود

  43- با توسعه بخش های مختلف آموزشی گروه (موضوع بند9)  وبا توجه به سیاست های دانشگاه و نیز سندهای بالا دستی می توان در جهت تغییر وضعیت گروه مهندسی بهداشت محیط به دانشکده بهداشت محیط برنامه ریزی نمود .