پنجشنبه 8 خرداد 1399   19:15:19
مهندسی بهداشت محیط
.
[PageVisit]
تعداد بازدید این صفحه :389
نام آلبوم:بازدید هیات رئیسه دانشگاه کابل از گروه مهندسی بهداشت محیط
 • نام عکس :20170301_130639
 • نام عکس :20170301_131049
 • نام عکس :20170301_131051
 • نام عکس :20170301_131056
 • نام عکس :20170301_131206
 • نام عکس :20170301_131206
 • نام عکس :20170301_131211
 • نام عکس :20170301_130641
 • نام عکس :20170301_130705
 • نام عکس :20170301_130711
 • نام عکس :20170301_130705
 • نام عکس :IMG_0086
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر