جمعه 4 مهر 1399   07:03:36
.
[PageVisit]
سه‌شنبه 11 تير 1392 اعضای فعال: 

کارکنان گروه مهندسی بهداشت محیط
 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

محل کار

مهندس ثریا زارعی

کارشناس ارشد

فناوری اطلاعات

سایت دانشجویان

تحصیلات تکمیلی

خانم فاطمه احمدی

کارشناس بهداشت محیط

دفتر گروه

  
 

کارشناسان آزمایشگاههای گروه مهندسی بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

محل کار

مهندس شاهرخ نظم آرا

کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت محیط

آزمایشگاه ها

مهندس راضیه شیخی

کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت محیط

آزمایشگاه شیمی

مهندس سید نجات موسوی پور

کارشناس

مهندسی بهداشت محیط

آزمایشگاه شیمی

مهندس لیلا شیری

کارشناس

مهندسی بهداشت محیط

آزمایشگاه آلودگی هوا

مهندس مریم غنی

کارشناس ارشد

مهندسی محیط زیست

آزمایشگاه میکروبیولوژی

مهندس سارا سادات حسینی

کارشناس ارشد

مهندسی محیط زیست

آزمایشگاه شیمی

مهندس بابک محمودی

کارشناس ارشد

مهندسی آب و فاضلاب

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

مهندس لیلا کرمی

  کارشناس ارشد

مهندسی محیط زیست

آزمایشگاه میکروبیولوژی

مهندس معصومه عسگری

کارشناس ارشد

مهندسی محیط زیست

آزمایشگاه میکروبیولوژی