جمعه 4 مهر 1399   06:52:05
مهندسی بهداشت محیط
.
[PageVisit]
چهارشنبه 8 دي 1395 مسئولیت ها:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مسئولیت

1

دکتر محمود علیمحمدی

معاون آموزشی دوره دکتری بهداشت محیط

معاون آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

نماینده گروه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده  

2

دکتر غلامرضا جاهد خانیکی

معاون آموزشی دوره کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

نماینده گروه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده  

3

دکتر مسعود یونسیان  

معاون پژوهشی گروه

نماینده گروه در شورای پژوهشی دانشکده  

نماینده گروه در شورای راهبردی دانشکده بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه  

4

دکتر پریسا صدیق آراء

دبیر شورای عمومی گروه

دبیر علمی ژورنال گلاب

5

دکتر معصومه مقدم ارجمند

مسئول کار اموزی دانشجویان گروه

6

دکترفضل الله چنگانی

نماینده گروه در امور کتابخانه دانشکده بهداشت

نماینده گروه در شورای ارتباط با صنعت دانشکده

7

دکتر میرزمان زمانزاده

نماینده و رابط گروه در شورای معاونت بین الملل دانشکده