جمعه 4 مهر 1399   07:31:20
مهندسی بهداشت محیط
.
[PageVisit]
شنبه 17 بهمن 1394 فرم ها (دکتری)

فرم شماره    سمیناردکترا

فرم شماره 2   فرم پروپوزال پایان نامه دانشجویی

فرم شماره 3     فرم پروپوزال پروژه   

 
فرم شماره 4    فرم  پیش نویس ثبت موضوع پایان نامه دکترا

فرم شماره 5    فرم پیش نویس طرح پژوهشی

    

فرم شماره 6    فرم تقاضای ثبت نام امتحان جامع

   

فرم شماره 7   فرم درخواست برگزاری درس سمینار دکترا

 

فرم شماره 8   گزارش درخواست  مرخصی تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

   

فرم شماره    لیست نمرات

فرم شکاره  10  فرم امانت دستگاه و لوازم

   

فرم شماره 11   فرم تحویل مواد شیمیایی

   

فرم شماره 12   فرم تعهدنامه حضوردر آزمایشگاه

فرم شماره 13  فرم خود اظهاری پایان نامهفرم شروع به کار در آزمایشگاه

   

فرم شماره 14  فرم لاگ بوک 2

فرم شماره 15  فرم ارزشیابی لاگ بوک دانشجویان دکترا 

فرم شماره  16  فرم چکیده  سخنرانی ژورنال کلاب

 
فرم شماره 17  فرم صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکترای تخصصی

فرم شماره 18  فرم  حضور فیزیکی دانشجویان دکترا در جلسات دفاع از پایان نامه

فرم شماره 19   فرم مجوز برگزاری بررسی جلسات شش ماهه PhD

فرم شماره 20  فرم صورت جلسه تایید موضوع پایان نامه دکتری


فرم شماره 21  گواهی تایید فعالیتهای آموزشی دانشجویان دکترا  

فرم شماره 22  فرم گواهی حضور وسخنرانی دانشجویان دکترا در جلسات ژورنال کلاب

فرم
شماره 23   فرم گزارش جسه دفاع از پايان نامه توسط نماینده شورا.  docx
   

فرم شماره 24   چک لیست ارزیابی دفاع- کمیسیون

فرم شماره 25  
فرم ارزیابی پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی

فرم شماره 26   
فرم درخواست پیش دفاع

فرم شماره 27  
فرم درخواست دفاع 

فرم شماره 28  مراحل انجام پیش دفاع و دفاع

فرم شماره 29   
فرم ارزیابی پروپوزال در کمیسیون

فرم شماره 30  دستور العمل نگارش پایان نامه دکتری