جمعه 4 مهر 1399   06:48:48
مهندسی بهداشت محیط
.
[PageVisit]
چهارشنبه 8 دي 1395 کتابها

 

نویسندگان و مترجمان

عنوان  کتاب

دکتر سیمین ناصری – مهندس نعمت الله جعفرزاده حقیقی

جمع آوری و زهکشی آبهای سطحی در جوامع کم در آمد

دکتر امیر حسین محوی

 مهندس علیرضا عسگری مهندس عماد دهقانی فرد

 

شبکه های جمع آوری فاضلاب و رواناب های سطحی

دکتر امیر حسین محوی

 مهندس نغمه علوی نخجوانی

 

اصول تصفه آب برای کاربرد جهانی

مهندس فضل الله چنگانی – مهندس انور اسدی – مهندس حافظ گلستانی

تصفیه فاضلاب صنعتی

دکتر علی الماسی – دکتر کاظم ندافی – دکترغلامرضا موسوی

آزمایشات فاضلاب برای استفاده در کشاورزی

دکتر علی اکبر عظیمی – مهندس میرزمان زمانزاده

تصفیه آبهای سطحی در کشورهای در حال توسعه

مهندس آزیتا محققیان – دکتر فروغ واعظی

ازناسیون آب و فاضلاب

دکتر امیر حسین محوی  مهندس علی پاسبان

 

کنترل کیفیت بهداشتی آب

دکتر امیر حسین محوی

مهندس علی اکبر رودباری

 

اصول و کاربردهای

راکتور غشاء زیستی در تصفیه آب و فاضلاب

مهندس رامین نبی زاده – مهندس دادمهر فائزی رازی

رهنمودهای کیفیت آب آشامیدنی

توصیه ها

دکتر امیر حسین محوی – مهندس حسن امینی

رهنمود

فلوراید در آب آشامیدنی

دکتر علیرضا مصداقی نیا

مهندس نجمه علوی نخجوانی  مهندس سینا دوبرادران

 

میکروبیولوژی بهداشت محیط

دکتر محمد تقی صمدی

 دکتر سیمین ناصری

روشهای حذف ترکیبات تری هالومتان از آب آشامیدنی

( با تکیه بر ماربرد فناوری غشائی )

دکتر کاظم ندافی

مهندس حسن امینی

سرطان و محیط

آنچه لازم است بدانید

آنچه می توانید انجم دهید

دکتر امیر حسین محوی  مهندس علیرضا عسگری

راهنمای فن آوری

سیستم های آبرسانی در اجتماعات کوچک

Dr AmirHossein Mahvi

Mirzaman zamanzadeh

Majid  Kermani

 

Enviromental Engineering

 

دکتر محمد هادی دهقانی

مهندس علیرضا عسگری

فاطمه خلیلی

 

کلیات مهندسی بهداشت محیط

دکتر محمد هادی دهقانی

مهندس حافظ گلستانی فر

مهندس غلامرضا سروی

 

الودگی هوای داخل ساختمان

دکتر محمد هادی دهقانی

مهندس سید کمال غدیری

مهندس علی فاتحی زاده

مهندس نادر یوسفی

مهندس امین باقری

 

تصفیه آب و کنترل عوامل بیماری زا

دکتر کاظم ندافی

مهندس بهاره یوسفی

مهندس توران طاهری

بهسازی محیط در شرایط اضطراری

دکتر امیر حسین محوی

مهندس علی متدین

مهندس حسن مسعودی

 

اشریشیا کلی در آب آشامیدنی

دکتر سیمین ناصری

مهندس محمد تقی قانعیان

مدیریت کیفیت آب در دریاچه ها و رودخانه ها

مهندس امیر حسین محوی

مهندس منصور عیسی لو

 

مهندسی بهداشت محیط

دکتر محمد هادی دهقانی

مهندس منصور قادری پور

مهندس احمد زارعی

 

مقدمه ای بر فرآیندهای تصفیه آب آشامیدنی

دکتر کاظم ندافی

مهندس محسن حیدری

مهندس محمد صادق حسنوند

مهندس علی نقی زاده

 

آلودگی هوا

منشا و کنترل آن

 

دکتر هادی دهقانی

 

راهنمای کیفیت هوا

مبانی هواشناسی و آلودگی هوا

دکتر امیر حسین محوی

مهندس علی متدین

مهندس سمیه شریفیان

 

توتال کلیفرم ها

در آب آشامیدنی

دکتر کاظم ندافی

مهندس محمد حسین صولت

مهندس محمد حسین صفری

مهندس مریم سرخوش

 

آلودگی هوا

( جلداول )

دکتر کاظم ندافی

مهندس محمد صادق حسنوند

مهندس ساسان فریدی

مهندس حامدفریدی

مهندس سعیدی پرمی

مهندس فریدی

 

میکروبیو لوژی

آب آشامیدنی از تولید تا توزیع

دکتر احمد جنیدجعفری

مهندس احمد زارعی – احسان ابویی – مهندس سمیه گلباز

اصول مدیریت کیفیت هوا

ویرایش دوم

مهندس مصطفی لیلی

مهندس نفیسه نوریه

مهندس زهرا عطافر

( زیر نظر دکتر محمد هادی دهقانی)

 

 

مقدمه ای بر

آلودگی هوا