پنجشنبه 8 خرداد 1399   20:45:11
مهندسی بهداشت محیط
.
[PageVisit]
کادر فنی


تاریخچه

آزمایشگاههای گروه مهندسی بهداشت محیط تقریباً از اوایل تاسیس دانشکده بهداشت (1345 هـ.ش) فعالیت های خود را همزمان با تشکیل گروه آغاز نموده است و همسو با اعتلای سطح آگاهی ها در زمینه بهداشت محیط و پیچیدگی، تنوع و تعدد آلودگی ها، فعالیت این آزمایشگاه ها نیز به صورت روزافزون گسترش یافته است.

با عنایت به تاریخچه تأسیس، این آزمایشگاه به عنوان قدیمی ترین آزمایشگاه بهداشت محیط کشور شناخته شده است و به عنوان جزئی از نظام سلامت ملی، در دایره ی خدمات بهداشتی-درمانی در کنار سایر بخش های دانشگاه به جمعیت تحت پوشش خود ارائه خدمت نموده و بر اساس سیاست های کلی دانشگاه و وظایف تعیین شده از سوی آن و بر اساس آرمان های خود در حوزه های زیر فعالیت می نماید.

1-آلودگی آب

2-فاضلاب

3-کنترل کیفیت مواد غذایی

4-آلودگی هوا

با توجه به سابقه طولانی و کیفیت عملکرد آزمایشگاههای گروه مهندسی بهداشت محیط این مجموعه در سال 87 به عنوان آزمایشگاه معتمد محیط زیست و در سال 90 به عنوان آزمایشگاه مرجع کشوری انتخاب گردیده است.

درباره آزمایشگاهها:
ماموریت آزمایشگاهها

1- ارائه خدمات آموزشی به منظور تأمین نیازهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و  PhDبرای ارتقاء دانش فنی کارشناسان مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سایر مراکز سلامتی و تحقیقاتی در زمینه نیروی متخصص و محقق.

2- همگام با دانشکده در تولید علم و فناوری ازطریق انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای برای:

*           حل مشکلات آزمایشگاهی در سطح ملی و منطقه تحت پوشش

*           دستیابی به فناوری در زمینه سنجش آلاینده های زیست محیطی و سنجش آلاینده ها در فرآورده ها و محصولات غذایی و دارویی استراتژیک، برای تأمین نیازهای داخلی

*           طراحی و توسعه نرم افزارهای جدید و روش های آموزشی متناسب با نیازهای آزمایشگاهی

*           فراهم نمودن زمینه های لازم برای مشارکت و همکاری با سازمان ها، مؤسسات و دانشگاه های دیگر به منظور شناسایی و رفع نیازهای متقابل و ارائه خدمات علمی و تخصصی  به آن ها

*           توسعه مدل ها و روش های مناسب ساختاری و مدیریتی در نظام آزمایشگاهی کشور

*           مشارکت در انتشار منابع معتبر علمی و سهیم شدن در تولید علم در سطح ملی و بین المللی

3- ارائه خدمات آزمایشگاهی:

*           در زمینه های تخصصی آزمایشگاهی به تمامی جامعه ایران

*           ارائه آن دسته از خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز جامعه که منطبق با سیاست های جامع سلامت ملی است و بخش غیر دولتی حاضر به سرمایه گذاری در مورد آن ها نمی باشد.

*           انجام آن دسته از وظایف نظارت، ارزشیابی و صدور مجوز و گواهی در زمینه خدمات آزمایشگاهی در منطقه تحت پوشش که به عنوان آزمایشگاه مرجع وزارت متبوع بر عهده این آزمایشگاه نهاده شده است.

 

امکانات ساختمانی

*    آزمایشگاه آلودگی هوا                        115 متر مربع

*    آزمایشگاه شیمی محیط                     100متر مربع

*    آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط             60 متر مربع

*    آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته                32 متر مربع

تاییدیه ها و گواهی نامه ها


آموزش

از سال 1390 تا 1395حدود 93% پایان نامه های گروه فعالیت های مرتبط با آزمایشگاه ها داشته اند. از 7% باقیمانده نیز بخشی به دلیل نداشتن امکانات به آزمایشگاه های دیگر مراجعه نموده اند.

ردیف

آزمایشگاه

ارشد

دکتری

تعداد کل

1

آزمایشگاه شیمی محیط

39

5

44

2

آزمایشگاه آلودگی هوا و پرتوها

14

3

17

3

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط

23

2

25

4

آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته

17

12

29

5

سایر

3

6

9

مجموع

96

28

124

 

در این بازه زمانی 22 پایان نامه (18% از کل پایان نامه ها) در زمینه ساخت و کاربرد نانو در حذف آلاینده ها  و 10 پایان نامه (8% از کل پایان نامه ها) در زمینه ایمنی و بهداشت مواد غذایی، عناوین تحقیقاتی بودند که در گروه انجام شده است و روند رو به رشدی دارند.

ردیف

آزمایشگاه ها

ارشد

دکتری

تعداد کل

1

پایان نامه های مرتبط با نانو تکنولوژی

20

9

29

2

پایان نامه های مرتبط با مواد غذایی

10

-

10

3

سایر پایان نامه ها

66

19

85

مجموع

96

28

124

 

1