جمعه 4 مهر 1399   07:21:51
.
[PageVisit]
شنبه 17 تير 1396 پایان نامه های مقطع ارشد (آز شیمی محیط)

 

 رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

سال تصویب

عنوان

90

تاثیر ازناسیون آب درمرحله نم زنی گندم درمقیاس آزمایشگاهی برکاهش میران رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس در کاهش میزان تولید آفلاتوکسین درگندم درمراحل بعد ازنم زنی

90

ارزیابی تاثیر ترکیبات ضدعفونی کننده ( دترژنت و پرکلرین ) برفعالیت آنتی اکسید ْآنی میوه هاو سبزی های تازه

90

ارزیابی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی برش های غنی شده سیب با باکتری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم لاکتیس و اثر این غنی سازی بر رشد و بقاء باکتری بیماریزایی اشریشیا کلی 

90

بررسی تولید بیوسورفاکتانت بر زیست پالایی فنانترین در محیط مایع و تاثیرآن بر میزان حذف در حضور سایر بیوسورفاکتانت ها

90

بررسی مقایسه اثرات برخی از گندزداها بر حذف آلودگی میکروبی تجهیزات تولید بستنی سنتی 

91

 بررسی فلزات سنگین ( جیوه ، ارسنیک ، سرب ، کادمیوم )‌در آرد مصرفی نانوایی سنتی شهر زنجان و ارائه راهکار مناسب جهت ارتقاء سلامت و ایمنی آن   

91

بررسی تاثیر زمان نگهداری و حرارت پخت بر کیفیت روغن خام و تصفیه شده زیتون

91

بررسی فلزات سنگین درپنیربسته بندی پلاستیکی و فلزی

92

بررسی ترکیبات چند حلقه ای آرماتیک هیدروکربنه ( PAHs ) موجود در انواع نان مصرفی شهر تهران و محاسبه میزان Intake آن

92

اندازه گیری فلزات سنگین ( سرب ، کادمیوم ، آرسنیک ، مس ، روی ، کبالت و نیکل ) در ادویه جات (‌فرآورده های گیاهی خشک ) مصرفی شهر کرج با استفاده از تکنیک ICP – MS    

92

بررسی میزان استرهای فتالات در انواعی از نو شابه های کربناته بطری شده ی PET عرضه شده در شهر تهران

92

بررسی هیستولوژیکی فرآورده های گوشتی حرارت دیده از نظر وجود بافت های غیرمجاز و ارتباط با فاکتور شیمیایی هیدروکسی پرولین

93

بررسی تاثیر سمیت شیرین کننده استویا در مدل تخم مرغ های جنین دار

94

بررسی اثر ترکیبی فیلم خوراکی کیتوزان و اسانس زیره برکیفیت و ماندگاری گوشت مرغ 

94

بررسی اثرات پراکسید هیدروژن – یون نقره وپراستیک اسید در کاهش و حذف میکروبی سبزیجات خام مخلوط مصرفی سفره ایرانی

94

بررسی میزان هورمون های استروئیدی در گوشت مرغ تهران

94

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی گیاه ختمی به فرم نانو لیپوزوم در فیلم خوراکی برای نگهداری گوشت

94

بررسی اثر عصاره شیرین بیان در غلظت های مختلف برکاهش رشدقارچ ساپروفیت پنی سیلیوم در شرایط آزمایشگاهی و نیز برروی برخی میوه جات نیازمند نگهداری در سردخانه 

94

بررسی اثر سینرژیستی عصاره شیرین بیان برفعالیت ضدقارچی کیتوزان علیه قارچ های ساپروفیت پنی سیلیوم رایج در فساد میوه ها(سیب و پرتقال) پس از برداشت

94

بررسی میزان برخی از هیدروکربن های آروماتیک چند هسته ای در تخمه های افتابگردان خام و بو داده سطح شهر تهران بااستفاده از روش کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

95

اندازه گیری میزان مهاجرت ملامین به مواد غذایی از ظروف ملامینی

95

بررسی میزان فلزات سنگین در برخی سبزیجات موجود در بازارهای میوه و تره بار شهر تهران و ارزیابی احتمال خطر سلامت آن ها

95

بررسی ویژگی های میکروبی (باسیلوس سرئوس وکپک)و آلاینده های آرسنیک و سرب در برنج های وارداتی

95

بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی فیلم پروتئینی زیست فعال گیاه امارانت حاوی اسانس مرزه خوزستانی و اثر ضد میکروبی آن برروی پاتوژن های غذایی

95

بررسی فراوانی استفاده از رنگ های مصنوعی در نبات های فاقد بسته بندی عرضه شده در سطح شهر تهران

95

بررسی فلزات سنگین در میوه های سیب و زرد آلوی باغ های شهرستان های زنجان و ماهنشان استان زنجان

95

بررسی مقایسه ای انباشت عناصر سنگین (نیکل،سرب ،کادمیوم ،کروم) در تیمارهای مختلف گیاه ریحان با کودهای شیمیایی،حیوانی، زیستی،کمپوست شهری،ورمی کمپوست در شهرستان بابل

95

بررسی غلظت بی فنیل های چند کلره در برندهای مختلف تخم مرغ عرضه شده در شهر تهران در سال 1395

 

 رشته مهندسی بهداشت محیط

سال تصویب

عنوان

90

بررسی ومقایسه کارایی فرایند اولتراسونیک و پراکسید هیدروژن درکاهش بیسفنل  A  ازمحیط های آبی و آزمون بادافنیا مگنیا

90

بررسی ومقایسه کارایی نانو تیوب های کربنی تک جداره و چند جداره جهت کاهش فنل ازمحلول های آبی

90

بررسی کارایی زئولیت های طبیعی اصلاح شده با سورفکتانت CPB , HDTMA  در حذف اسید هیومیک از محلول های آبی

90

‌بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان بوکان 

90

مقایسه کارایی مرجان و صدف های فعال شده خلیج فارس و نوع تقویت شده آنها با نانو ذرات آهن ( nZVI) به منظور حذف مواد آلی طبیعی (‌NOM)‌از محلول های آبی 

90

بررسی کارایی استفاده توام پرفورمیک اسید با کاتالیست های اسید سولفوریک و اسید آسکوربیک در غیر فعال سازی کلیفرم های مقاوم به حرارت در پساب فاضلاب

90

اندازه گیری مقدار میکروسیستن در منابع آب سطحی تامین کننده آب شرب

90

بررسی کارایی فرآیند تلفیقی تجمع زیستی و زیست افزایی در حذف فنانترن از خاک آلوده توسط کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا (Eisenia Foetida (

90

تهیه نانو ذرات Fe3O4 ساده و پوشش داده شده با سیلیس و مقایسه عملکرد آن در جذب سرب از فاضلاب سنتتیک

90

بررسی میزان جذب همزمان سرب و آنیلین از فاضلاب سنتتیک با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4  - کربن فعال (Fe3O4  - AC  MNPs   )، مطالعات ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک

90

سنتز ، تعیین مشخصات و بررسی میزان جذب یون های فلزات سنگین (کروم و کادمیوم ) از محلول های آبی توسط نانو ذرات سیلیس مغناطیسی ساده (‌Fe3O4@ Sio2  )‌و اصلاح شده با لیگامد اختصاصی (‌APTES )‌

91

 بررسی کارایی فرآیند فتوفنتون در حذف بیس فنل A از محیط های آبی

91

 مقایسه کارایی جاذب های نانو کامپوزیت کربن و سیلیس مغناطیسی اصلاح شده در حذف اورانیوم ( VI ) از فاضلاب 

91

بررسی کارایی نانو ذرات Fe3O4   پوشش داده شده بر روی کربن فعال در حذف فلوراید و آرسنیک از محلول های آبی  

91

بررسی کارایی راکتور متوالی اولتراسونیک – الکتروکواگولانت در افزایش آبگیری لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب  

91

 ‌بررسی و مقایسه کارایی فرآیند ازن زنی و نانو ذرات اکسید روی تحت پرتو تابی فرابنفش در حذف اسیدهای هیومیک از محلول های آبی

91

تاثیر نانو ذره مگنتیک اصلاح شده با 1 ، 6 دی آمینو هگزان در کارایی حذف کروم و نیکل از محلول های آبی 

91

بررسی کارایی فرآیند ازن زنی کاتالیزوری غیر همگن با استفاده از کاتالیست نانو ذرات اکسید منیزیم در حذف مترونیدازول از فاضلاب سنتتیک

91

بررسی کارایی حذف فلوئور و آرسنیک از محلول های آبی با استفاده از سنتز نانو آلومینا برروی نانو تیوب کربنی تک جداره

91

‌ارزیابی کارایی فرایند MBBR در حذف Diethl phthalate و  Dially phthalateاز فاضلاب

91

بررسی کارایی زئولیت اصلاح شده با نانو ذرات Fe@Fe 2 O 3  در حذف کروم (‌VI  )‌ و فلوراید از محلول های آبی 

92

حذف نیترات و فلوراید از آب با استفاه از نانو ذره 2 فلزی آهن صفر و نقره (‌Fe/ Ag Bimetal  )‌نشانده شده بر روی زئولیت

92

بررسی کارائی حذف فلوراید و آرسنیک از محلول های آبی با استفاده از سنتز نانو آلومینا بر روی نانو تیوب کربنی تک جداره

92

بررسی تاثیر عملکرد دستگاه هیدروژنز بر کاهش بار میکروبی آب

92

بررسی کارایی مونت موریلونیت اصلاح شده با POlyethylenimine  در حذف فلوراید و آرسنیک از محیط های آبی

92

بررسی کارایی آنزیم لاکاز در حذف فنل و بیس فنل A بر اساس روش طراحی آزمایش 

92

ارزیابی کارایی فرآیند راکتور بافل دار بی هوازی در حذف دی اتیل فتالات ( DEP) از فاضلاب سنتتیک

92

بررسی و مقایسه کارایی نانوتیوب های کربنه (تک جداره و چندجداره) جهت کاهش فلوراید از آب

92

بررسی کارایی فرآیندهای جذب سطحی و ازن در حذف عوامل مولد و بوزای آب در تصفیه آب شهر اردبیل

92

بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته Zn doped Tio/UV در حذف سم مالاتیون از محیط های آبی

92

بررسی کارایی نانوتیوب های کربنی تک لایه و چندلایه در حذف رنگ های راکتیو بلو 19 و اسید رد 18 از محیط های آبی

92

آنالیز شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان و مقایسه PFS با سایر منعقدکننده ها در پیش تصفیه آن جهت آماده سازی تصفیه بیولوژیکی

92

بررسی حذف جیوه غیرآلی از محلول های آبی با استفاده از نانوتیوب کربنی تک دیواره و نانوتیوب کربنی چند دیواره

92

بررسی کاهش تری هالومتان ها از محلول آبی توسط نانوتیوب های کربن چندجداره

93

تعیین پتانسیل حذف کادمیوم توسط گیاه یونجه پرورش یافته از کمپوست زباله شهری تهران با اعمال EDTAو  (NH4)2SO4

93

بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاکروبه های سطحی جایگاه های سوخت درون شهری

93

بررسی حذف بیس فنول Aاز محلول های آبی توسط کربن فعال پودر شده و گرانوله

93

ارزیابی سمیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی ... با استفاده از دافینا مگنا و بررسی نقش تصفیه پیشرفته در کاهش آن

93

بررسی سینتتیک و ایزوترم های جذب 2و 4 دی کلروفنل از محیط های آبی با استفاده از کامپوزیت نانو اکسید آهن / کربن فعال

93

بررسی کارایی ذرات نانو سبز آهن های مغناطیسی در فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فتوکاتالیستی در حذف کروم از فاضلاب

93

بررسی کارایی استفاده از اشعه UV/پرسولفات در غیر فعال سازی اسپورهای باسیلوس سوبتیلیس

93

مقایسه کارایی کربن فعال و کامپوزیت نانو اکسید آهن – کربن فعال در جذب 2و4 دی کلروفنل از محیط های آبی

93

بررسی اجزا معدنی ذرات رسوب شونده در مناطق کشاورزی شهرستان پل دختر

93

بررسی میزان ترکیبات آلی فرار ناشی از دود دست سوم سیگار و قلیان بر روی الیاف پارچه های مختلف

93

بررسی کارایی فرآیند نانوفتوکاتالیستی UV/H2O/Zn در تصفیه آب های حاوی کروم 6 ظرفیتی

94

بررسی کارایی نانو ذرات مغناطیسی کیتوزان اصلاح شده با پلی گوانیدها در حذف کروم شش ظرفیتی

94

بررسی کارایی فرآیند اشعه فرابنفش/دی اکسید تیتانیوم و فرات در غیرفعال سازی اسپورهای باسیلوس سوبتلیس

94

بررسی عملکرد نانو کامپوزیت کیتوزان-آهن مغناطیسی اصلاح شده در حذف سرب از محلول های آبی

94

بررسی کارایی برگ زعفران فرآورش شده در حذف فلوراید از آب

94

بررسی حذف بیس فنول آ ( Bisphenol A) از محلول های آبی توسط جاذب کیتوزان- آهن صفرظرفیتی

94

ارزیابی ریسک سرطانزایی و غیر سرطانزایی فلزات سنگین(کادمیوم،سرب،آرسنیک وکروم)در منابع آب شرب روستایی استان سیستان و بلوچستان وپهنه بندی آن با GIS

94

پایش غیر متمرکز نیترات در آب آشامیدنی شهرشیرازو پهنه بندی آن با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در سال 1395

94

ارزیابی کیفیت لجن دفعی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

95

بررسی میزان ید موجود در نمک های خوراکی در سطح مصرف خانوارهای تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 95

95

بررسی میزان فلزات سنگین کادمیوم و سرب درخاک های کشاورزی شهرستان خاتم

95

بررسی و مقایسه کارایی فرآیند جذب سطحی توسط پامیس طبیعی و نانو پامیس در کاهش کروم (VI) از محلول های آبی

95

ساخت و بررسی عملکرد جاذب (ZIFS) در حذف تری کلرو اتیلن از محلول های آبی

95

بررسی گرانول های هیدروکسید آهن در حذف فسفات و هیومیک اسید از محلول آبی با استفاده از روش سطح پاسخ

95

بررسی کارایی حذف 4 کلروفنل از محلول های آبی توسط جاذب کربن فعال پودری اصلاح شده با گروههای آمین دار

95

بررسی کارایی فرایند الکتروکوگولاسیون توسط الکترود آلومینیوم در حضور نانو ذرات اکسید منیزیوم به عنوان کمک منعقد کننده در حذف رنگ دیسپرس قرمز 362 از محیط های آبی

95

بررسی اثر پدیده طوفان های گردوغبار بر کیفیت آب مخازن سدها

95

بررسی ارتباط میان غلظت فلزات سنگین در خون مادران باردار با وزن هنگام تولد نوزاد و تولد زودرس

95

بررسی اثرات شیرابه محل دفن زباله شهر لاهیجان بر کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی