يكشنبه 4 آبان 1399   07:50:58
مهندسی بهداشت محیط
.
[PageVisit]
آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط
توانمندیها (آز میکروبیولوزی محیط)
آنالیزهای انجام شده در راستای پروژه ها و پایان نامه های دانشجویان (آز میکروبیولوزی محیط)
آنالیزهای انجام شده در راستای فعالیتهای ارتباط با صنعت (آز میکروبیولوزی محیط)
آنالیزهای انجام شده در راستای طرح های تحقیقاتی (آز میکروبیولوزی محیط)
کلاسهای آموزشی برگزار شده (آز میکروبیولوزی محیط)

سال های 1395-1390

ردیف

نام دوره(کلاس)

مقطع

مدرس

تعداد جلسات

1

آزمایشگاه میکروبیولوژی آب

کارشناس ارشد

دکتر علی محمدی

36

2

آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب

کارشناسی

دکتر ارجمند

42

3

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

کارشناسی

دکتر جاهد

42

4

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

کارشناسی

دکتر جاهد

42

5

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

کارشناس ارشد

دکتر جاهد

30پایان نامه های مقطع ارشد (آز میکروبیولوزی محیط)

رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

سال تصویب

عنوان

90

تاثیر ازناسیون آب درمرحله نم زنی گندم در مقیاس آزمایشگاهی برکاهش میران رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس در کاهش میزان تولید آفلاتوکسین در گندم درمراحل بعد ازنم زنی

90

بررسی توانایی مخمرکاندیدا الیبکانس جهت کاهش رشد آسپرژیلوس پارایتیکوس وکاهش تولید آفلاتوکسین درمحیط کشت آزمایشگاهی و گندم

90

ارزیابی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی برش های غنی شده سیب با باکتری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم لاکتیس و اثر این غنی سازی بر رشد و بقاء باکتری بیماریزایی اشریشیا کلی 

90

بررسی تشخیصی روشهای Polymerasechain Reaction ( PCR )  وFourier Transform Infrared ( FT – IR ) spectroscopy    در فراوانی انواع گونه های استفاده شده در گوشت چرخ کرده جهت عرضه و مصرف

90

بررسی تشخیصی روشهای FT – IR  و  PCR  درشناسایی گوشت انواع گونه های حیوانی استفاده شده درگوشت چرخ شده جهت عرضه و مصرف

90

‌بررسی همبرگرهای صنعتی و دست ساز از نظر هیستولوژیکی ( بافتهای غیر مجاز ) و فاکتور شیمیایی وابسته به بافت پیوندی (‌هیدروکسی پرولین )

90

بررسی مقایسه اثرات برخی از گندزداها بر حذف آلودگی میکروبی تجهیزات تولید بستنی سنتی 

90

بررسی تاثیر اسانس های زیره و آویشن شیرازی  برتولید آمین های بایوژن ( تیرامین و هیستامین )‌و پروفایل میکروبی پنیرهای نیمه سخت

91

 بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس و عصاره برگ بلوط بر روی تعدادی از باکتریهای بیماریزای با منشاء غذایی 

91

رد یابی و شناسایی آفلاتوکسین در روغن زیتون تولید داخل

92

بررسی توانایی مخمر کاندیدا آلیبکانس جهت کاهش رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس و کاهش تولید آفلاتوکسین در محیط کشت آزمایشگاهی و گندم

92

بررسی تأثیر زمان نگهداری و حرارت پخت بر کیفیت روغن خام و تصفیه شده زیتون

94

بررسی اثرات پراکسید هیدروژن – یون نقره وپراستیک اسید در کاهش و حذف میکروبی سبزیجات خام مخلوط مصرفی سفره ایرانی

94

بررسی میزان هورمون های استروئیدی در گوشت مرغ تهران

94

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی گیاه ختمی به فرم نانو لیپوزوم در فیلم خوراکی برای نگهداری گوشت

94

بررسی اثر عصاره شیرین بیان در غلظت های مختلف برکاهش رشدقارچ ساپروفیت پنی سیلیوم در شرایط آزمایشگاهی و نیز برروی برخی میوه جات نیازمند نگهداری در سردخانه 

94

بررسی توانمندی میکروارگانیسم های پروبیوتیک بر بیان ژن afIR و ممانعت از تولید آفلاتوکسین در قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس به منظور به کارگیری در صنایع غذایی

94

بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی فیلم پروتئینی زیست فعال گیاه آمارانت حاوی عصاره گلبرگ زعفران و اثرات ضد میکروبی آن برروی پاتوژن های غذایی

94

بررسی اثر سینرژیستی عصاره شیرین بیان برفعالیت ضدقارچی کیتوزان علیه قارچ های ساپروفیت پنی سیلیوم رایج در فساد میوه ها(سیب و پرتقال) پس از برداشت

95

بررسی ویژگی های میکروبی (باسیلوس سرئوس وکپک)و الاینده های آرسنیک و سرب در برنج های وارداتی

95

بررسی میزان فلزات سنگین در برخی سبزیجات موجود در بازارهای میوه و تره بار شهر تهران و ارزیابی احتمال خطر سلامت آن ها

95

بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی فیلم پروتئینی زیست فعال گیاه امارانت حاوی اسانس مرزه خوزستانی و اثر ضد میکروبی آن برروی پاتوژن های غذایی

95

بررسی مقایسه ای انباشت عناصر سنگین (نیکل،سرب ،کادمیوم ،کروم) در تیمارهای مختلف گیاه ریحان با کودهای شیمیایی،حیوانی، زیستی،کمپوست شهری،ورمی کمپوست در شهرستان بابل

 

 رشته مهندسی بهداشت محیط

 

سال تصویب

عنوان

90

بررسی کیفیت میکربی هوای داخلی و عملکرد سیستم تهویه در اتاق های جراحی بیمارستان شریعتی

90

‌بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان بوکان 

90

بررسی کارایی استفاده توام پرفورمیک اسید با کاتالیست های اسید سولفوریک و اسید آسکوربیک در غیر فعال سازی کلیفرم های مقاوم به حرارت در پساب فاضلاب

90

بررسی کارایی فرآیند تلفیقی تجمع زیستی و زیست افزایی در حذف فنانترن از خاک آلوده توسط کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا (Eisenia Foetida (

92

ارزیابی کارایی راکتور تلفیقی هاضم بیهوازی و سیستم بیوفیلمی با برگشت لجن ( IFAS ) ‌در تصفیه شیرابه زباله

92

بررسی تاثیر عملکرد دستگاه هیدروژنز بر کاهش بار میکروبی آب

92

اندازه گیری مقدار میکروسیستین در منابع آب سطحی تأمین کننده آب شرب

92

ارزیابی کارایی فرآیند MBBR در حذف Diethl phthalate  و Dially phthalate  از فاضلاب

92

بررسی و مقایسه قدرت اثربخشی گندزداها بر روی باکتری های پسودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوک اپیدرمیس و انتروباکتر

92

بررسی تصفیه پذیری فاضلاب صنایع کشمش با استفاده از رأکتورهای بی هوازی با بستر سیال در رأکتور هوازی با بستر متحرک

92

بررسی تأثیر واحدهای عملیاتی و فرآیندی مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران در ایجاد آئروسل میکروبی (باکتریایی و قارچی) و ارائه مدل پخش آن ها

92

بررسی تأثیر عملکرد دستگاه هیدروژن بر کاهش بار میکروبی آب

92

ارزیابی تأثیر ترکیبات ضدعفونی کننده (دترژنت و پرکلرین) بر فعالیت آنتی اکسیدانی میوه ها و سبزیجات تازه

92

بررسی ترکیبات چندحلقه ای آروماتیک هیدروکربنه موجود در انواع نان مصرفی شهر تهران و محاسبه میزان Intake  آن

92

امکان سنجی استحصال بهداشتی روغن هسته زردآلو با تکیه بر استاندارد

93

ارزیابی سمیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی ... با استفاده از دافینا مگنا و بررسی نقش تصفیه پیشرفته در کاهش آن

93

بررسی کارایی استفاده از اشعه UV/پرسولفات در غیر فعال سازی اسپورهای باسیلوس سوبتیلیس

94

بررسی کارایی فرآیند اشعه فرابنفش/دی اکسید تیتانیوم و فرات در غیرفعال سازی اسپورهای باسیلوس سوبتلیس

94

ارزیابی کیفیت لجن دفعی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

94

بررسی بیوآئروسل های موجود در اتاق های جراحی بیمارستان شریعتی کرج در سال 95-1394

95

بررسی اثرات شیرابه محل دفن زباله شهر لاهیجان بر کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی

 

 

پایان نامه های مقطع دکتری (آز میکروبیولوزی محیط)

  

 رشته مهندسی بهداشت محیط

 

سال تصویب

عنوان

90

بررسی قابلیت تولید سوخت هیدروژنی ازلجن تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از کنسرسیوم میکروبی بی هوازی

91

بررسی کارایی گیاه پالایی توام با افزایش میکربی و سورفاکتانت برای خاک آلوده به فنانترن و پایرن به وسیله چند گیاه مرتعی بومی

92

بررسی عملکرد فرآیند تلفیقی هتروتروفیک-اتوتروفیک در تصفیه بیولوژیکی آب آشامیدنی

92

بررسی قابلیت کارایی فرآیند تلفیقی رأکتور ناپیوسته متوالی SBR رشد چسبیده هوازی در تصفیه فاضلاب های با بار آلی کم حاوی جامدات محلول بالا

92

تعیین کارایی فرآیندهای متداول و نوین گندزدایی در حذف هورمون های استروژنی طبیعی مصنوعی از پساب فاضلاب شهری

93

بررسی تاثیر فرات پتاسیم در حذف هالو استیک اسیدها، کدورت و عوامل میکروبی از آب و تعیین مدل بهینه

93

بررسی راندمان حذف ترکیبات PAH, Phenenthrene and Pyren به کمک باکتری سودوموناس مهندسی ژنتیکی شده تولید کننده دی اکسیژناز در پایلوت و دوز زدن

 

1