جمعه 4 مهر 1399   06:24:25
.
[PageVisit]
چهارشنبه 29 شهريور 1396 تجهیزات(آز شیمی محیط):

1)     اسپکتروفتومتر

2)      فلیم فتومتر

3)       pHمتر

4)      توربیدی متر

5)      ارلن شیکر

6)      شیکر

7)      TDSمتر

8)      هدایت سنج

9)      ترازو

10)   جارتست

11)   فور

12)   انکوباتور

13)   سانتریفوژ

14)  آب خالص ساز

15)   کوره

16)   اجاق کجلدال

17)   اجاق سوکسله شش خانه

18)  اولتراسونیک

19)   هیتر

20)   پمپ وکیوم

21)   یون کروماتوگرافی

22)   روتاری

23)   اجاق COD

24)   IC