پنجشنبه 8 خرداد 1399   19:42:38
.
[PageVisit]
چهارشنبه 29 شهريور 1396 تجهیزات (آز میکروبیولوژی محیط):

1)      Real time-PCR

2)      میکروسکوپ

3)     انکوباتور

4)      فور

5)      هود لامینار

6)     اتوکلاو

7)      ترازو

8)      بن ماری

9)      لوپ

10)   کلنی کانتر

11)   پمپ وکیوم

12)   ست فیلتراسیون

13)   شیکر لوله

14)   جار بی هوازی

15)   یخچال

16)   فریزر

17)   PCR