يكشنبه 4 آبان 1399   09:45:32
.
[PageVisit]
چهارشنبه 29 شهريور 1396 تجهیزات (آز میکروبیولوژی محیط):

1)      Real time-PCR

2)      میکروسکوپ

3)     انکوباتور

4)      فور

5)      هود لامینار

6)     اتوکلاو

7)      ترازو

8)      بن ماری

9)      لوپ

10)   کلنی کانتر

11)   پمپ وکیوم

12)   ست فیلتراسیون

13)   شیکر لوله

14)   جار بی هوازی

15)   یخچال

16)   فریزر

17)   PCR