جمعه 4 مهر 1399   07:59:56
.
[PageVisit]
چهارشنبه 8 دي 1395 ارتباط با صنعت و سایر موسسات:
 معرفی دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه 


بررسی نقش و کارکرد دانشگاه در توسعه اقتصادی جوامع مختلف ،‌نشان‌دهنده بروز تحولات شگرفی است که جهان را با رویکرد جدیدی از توسعه تحت عنوان اقتصاد مبتنی بر دانش روبرو ساخت. امروزه جریان توسعه جوامع در حقیقت فرایندی است که طی آن مقوله پژوهش در دو حوزه مشترک تولید (صنعت) و مبادله (اقتصاد) فعال است. طبق این تعریف نقش و جایگاه مراکز علمی دانشگاهی بعنوان تامین کننده منابع انسانی و هدایت‌کننده جریان فناوری حائز اهمیت است.

  دانش، مادامی که در حوزه پژوهش و تحقیقات بنیادی مطرح شود از چشم‌اندازی نامشخص و با ریسک بالای سرمایه‌گذاری همراه است، اما زمانی که کاربردی شده و در حوزه فناوری و صنعت بصورت کالا و خدمات تجلی یابد، قابلیت ثروت آفرینی و ارزش‌گذاری اقتصادی پیدا می‌کند. به بیان دیگر صنعت همان بستر واقعی ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تکامل است. بر همین اساس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بعنوان مدیریت مستقل در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه راه‌اندازی شد و از تیرماه سال 1381 رسماً آغاز به کار نمود.
همزمان با شروع کار دفتر ارتباط با صنعت ، انتقال فناوری بین دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفت و برنامه های متنوعی در این حوزه تبیین و به مورد اجرا گذاشته شد.


فلوچارت بررسی طرح های ارتباط با صنعتایین نامه ارتباط با صنعت

ثبت طرح در ارتباط با صنعت


لینک دفتر ارتباط با صنعت


 
امتیاز دهی