يكشنبه 10 فروردين 1399   07:23:19
علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
برگزاری کارگاه آموزشی در بیمارستانهای دانشگاه
کارگاه یک روزه آموزشی ارائه مراقبت های با احترام مادری برای ماماهای شاغل در بیمارستانهای بهارلو ، شریعتی و ضیائیان با همکاری مشترک مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت کشور ( دانشگاه علوم پزشکی تهران) و گروه علوم مدیریت و اقتصادبهداشت دانشکده بهداشت از تاریخ ۹۸/۹/۲۳ به مدت ۴ هفته آغاز شد. این کارگاه مطابق با برنامه ارائه مراقبت های با احترام مادری (Respectful Maternal Care) سازمان جهانی بهداشت توسط اعضای تیم پژوهشی شامل خانم دکتر مریم تاجور،خانم دکتر الهام شکیبازاده و خانم ها زینب خالدیان و شهره علی پور، دانشجویان گروه، طراحی شده و در حال اجراست. هدف از اجرای این برنامه آموزشی ارتقای تکریم مادران و ارائه مراقبت های با احترام بیماران بستری در بخش های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه می باشد.
برگزیده شدن مقاله دانشجویان دانشکده بهداشت در همایش کشوری مامایی و سلامت زنان
مقاله دانشجویان دانشکده بهداشت در همایش کشوری مامایی و سلامت زنان برگزیده شد.
برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز برای دانشجویان بین الملل دانشکده بهداشت
کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز برای دانشجویان بین الملل دانشکده بهداشت برگزار شد..

تاریخچه

گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت، نخستین بار با عنوان گروه مدیریت بیمارستان در سال 1345 همزمان با تأسیس دانشکده بهداشت راه اندازی شد. در سالهای بعد، نام آن به »گروه خدمات بهداشتی« تغییر یافت. در سال 1385 با تفکیک از گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت با عنوان جدید »گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت« به شکل یک گروه مستقل، پویاتر از گذشته در دانشکده بهداشت، قطب علوم بهداشتی کشور، به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود ادامه می دهد. در حال حاضر در این گروه، در سه بخش مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اقتصاد بهداشت و سیاستگزاری سلامت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرفته می شود.  

مأموریت
- توسعه دانش و تخصص در زمینه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و اقتصاد سلامت
- هدایت پژوهش ها در زمینه مدیریت خدمات بهداشتی، سیاستگذاری سلامت و اقتصاد سلامت
- همکاری با متخصصین نظام سلامت و ارائه مشاوره به دیگر گروهها و سازمانها برای بهبود عملکرد کل نظام سلامت
- مشارکت با
WHO، EMRO ، UNICEF و دانشگاههای بین المللی برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی 

 

چشم انداز

اهداف
- یافتن گزینه های سیاستی جهت بهبود و ارتقاء نظام سلامت به ویژه برای جوامع آسیب پذیر
- دستیابی به روشهای کاربردی جهت افزایش اثربخشی و کارایی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

برنامه جامع پیشنهادی گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
- برقراری و توسعه ارتباطات بین المللی اعضای هیات علمی و دانشجویان با دانشگاههای  و سازمانهای معتبر
- برقراری و توسعه ارتباطات علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان  با دانشگاههای علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی و سازمانهای ذیربط 

-   برگزاری کارگاههای اموزشی و دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کلیه سطوح مدیران و کارکنان دانشگاهها وسازمانها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی
-  توانمند سازی اعضای هیات علمی از طریق شرکت در کنگره ها و کنفرانس ها و کارگاههای آموزشی در داخل و خارج کشور
-  ایجاد بانک اطلاعاتی پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی که تاکنون در گروه انجام شده است
- توسعه و گسترش ارتباط با صنعت از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی , مشاور ه های حرفه ای و برگزاری دوره های آموزشی
-  ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی
- معرفی اعضای هیات علمی و گروه آموزشی به مجامع داخلی و بین المللی
- ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش در گروه
- توسعه پذیرش دانشجویان خارجی
- توسعه آمورشهای مجازی , الکترونیک و غیر حضوری
- سازماندهی و هدایت پایان نامه ها به سمت کاربردی شدن ( هدفمند کردن پژوهش ها ی گروه  به سمت نیازهای مدیریت سلامت کشور
- جذب هیات علمی براساس نقشه دانشکده و گروه از بین دانشجویان ممتاز و فارغ التحصیلان برجسته
- توسعه فضای فیزیکی گروه و تجهیز امکانات مناسب برای گروه
-   افزایش تعداد مقالات گروه با کیفیت مناسب
- حرکت به سمت قطب علمی شدن گروه در رشته مدیریت

 

برگزاری کارگاه آموزشی در بیمارستانهای دانشگاه

کارگاه یک روزه آموزشی ارائه مراقبت های با احترام مادری برای ماماهای شاغل در بیمارستانهای بهارلو ، شریعتی و ضیائیان با همکاری مشترک مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت کشور ( دانشگاه علوم پزشکی تهران) و گروه علوم مدیریت و اقتصادبهداشت دانشکده بهداشت از تاریخ ۹۸/۹/۲۳ به مدت ۴ هفته آغاز شد. این کارگاه مطابق با برنامه ارائه مراقبت های با احترام مادری (Respectful Maternal Care) سازمان جهانی بهداشت توسط اعضای تیم پژوهشی شامل خانم دکتر مریم تاجور،خانم دکتر الهام شکیبازاده و خانم ها زینب خالدیان و شهره علی پور، دانشجویان گروه، طراحی شده و در حال اجراست. هدف از اجرای این برنامه آموزشی ارتقای تکریم مادران و ارائه مراقبت های با احترام بیماران بستری در بخش های زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه می باشد.

برگزیده شدن مقاله دانشجویان دانشکده بهداشت در همایش کشوری مامایی و سلامت زنان

مقاله دانشجویان دانشکده بهداشت در همایش کشوری مامایی و سلامت زنان برگزیده شد.

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز برای دانشجویان بین الملل دانشکده بهداشت

کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز برای دانشجویان بین الملل دانشکده بهداشت برگزار شد..

بزرگداشت روز دانشجو برای دانشجویان گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

مراسم بزرگداشت روز دانشجو با حضور دانشجویان بین الملل و داخلی در سالن شورای دانشکده برگزار شد. روز 17 آذر 98، به همت معاونت بین الملل و کمیته فعالیت های بین المللی دانشکده بهداشت، با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی پردیس بین الملل، مراسم گرامی داشت روز دانشجو در دانشکده بهداشت برگزار شد. در این مراسم دکتر اکبری ساری رئیس دانشکده، دکتر امیرحسین تکیان معاون بین الملل دانشکده، جمعی از استادان، دانشجویان بین الملل و تعدادی از دانشجویان ایرانی دانشکده بهداشت حضور داشتند. مراسم با خیر مقدم و سخنرانی رئیس دانشکده آغاز شد. وی با تبریک این روز به دانشجویان حاضر در مراسم در خصوص فلسفه نامگذاری این روز توضیحاتی ارائه داد. در ادامه برخی اساتید حاضر خاطراتی از دوران دانشجویی خود تعریف کردند. در انتهای برنامه پس از عکس یادگاری دانشجویان با اساتید دانشکده، با کیک مخصوص روز دانشجو از شرکت کنندگان پذیرایی شد.

نشست مشترک گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت با معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه برگزار شد

نشست مشترک گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت با معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه برگزار شد.

بيشتر