یکشنبه 28 دی 1399   06:01:40
1395/2/29 چهارشنبه دانشکده بهداشت
.
تعداد بازدید این صفحه :474
1399/2/17 چهارشنبه
انتشار مقاله عضو هیات علمی دانشکده بهداشت با عنوان : نقش تجهیزات حفاظت فردی برای حفاظت از کارکنان بهداشت ودرمان در هنگام شیوع بیماری کووید-19
دکتر فریده گل بابایی استاد گروه مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده و همکاران ایشان دانشکده بهداشت مقاله ای با عنوان : نقش تجهیزات حفاظت فردی برای حفاظت از کارکنان بهداشت ودرمان در هنگام شیوع بیماری کووید-19منتشر کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، دکتر فریده گل بابایی مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده و همکاران ایشان دکتر منیره خادم و صبا کلانتری مقاله ای  با عنوان نقش تجهیزات حفاظت فردی برای حفاظت از کارکنان بهداشت ودرمان در هنگام شیوع بیماری کووید-19 را منتشر کردند.
این مقاله به این موضوع که؛ سازمان جهانی بهداشت (WHO) به دلیل گسترش کرونا ویروس در سراسر جهان، یک بیماری همه گیر(پاندمی) را اعلام کرد. بدلیل اینکه کارکنان بخش بهداشت و درمان به عنوان خط مقدم مبارزه با بیماری کووی-19 ، د رمعرض مواجهه و خطر این بیماری قرار دارند حفاظت از این افراد بسیار مهم است. از اینرو، تجهیزات  حفاظت  فردی و نقش آنها در پیشگیری از انتقال کرونا ویروس جدید به کارکنان بهداشت و درمان به موضوع بسیار مهمی تبدیل شده است. لذا، مطالعه حاضر راههای انتقال کرونا ویروس جدید، انواع آن، چرایی، زمان استفاده و نوع  وسایل حفاظت فردی براساس مسیر انتقال  و نهایت نقش این وسایل در پیشگیری از انتقال بیماری کووید-19 را مورد بررسی قرار داده است، پرداخته است.

مقاله


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
آرشیو کل اخبار